x

Guide giver gode råd til fremtidens læringsrum på erhvervsskolerne

Pressemeddelelse 29. januar 2016

Den nye reform af erhvervsuddannelserne, der blev gennemført i 2015, stiller en række krav til skolernes fysiske rammer, og mange erhvervsskoler er derfor i gang med flere organisatoriske og rumlige tilpasninger. Nu udgiver Signal Arkitekter og Realdania en ny guide med gode råd om fremtidens læringsrum, der kan hjælpe skolerne.

Mange erhvervsskoler, særligt dem i ældre byggeri, har brug for at tænke nyt for at kunne imødekomme ambitionerne i erhvervsskolereformen. Det handler bl.a. om, at skolerne i højere grad end tidligere skal kunne fungere som et socialt samlingssted også uden for almindelig skoletid, ligesom der stilles krav om mere fysisk aktivitet og lægges op til større undervisningsdifferentiering. Alt sammen noget, der kræver, at mange skoler bliver nødt til at udvikle og tilpasse deres lokaler og udearealer. 

Guiden præsenterer konkrete ideer til måder at nyindrette skolerne på, og den giver også inspiration til, hvordan man kan skabe den ønskede forandring med få og effektive ombygninger. Derudover giver guiden inspiration til nybyggeri, samt til hvordan reformens mål kan blive så lette som muligt at arbejde med for erhvervsskolernes undervisere. 

Præsentation på EUD Temadage 9. og 11. februar

Guiden er gratis og kan downloades på hjemmesiden www.modelprogram.dk. Den lanceres officielt i forbindelse med de kommende EUD Temadage hhv. 9. og 11. februar. De afvikles som et samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling og Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Chefkonsulent Morten Fisker fra SIGNAL Arkitekter siger: ”Fra vores mange møder og workshops med skoleledere, lærere og elever ved vi, at mange ser reformen som en positiv mulighed for at gøre skolerne mere åbne også uden for normal skoletid. Der er for eksempel et bredt ønske om, at eleverne også skal have adgang til specialiserede værkstedsfaciliteter, når undervisningsdagen er forbi. Det er en af de udfordringer, som guiden giver inspiration til at løse.”

Guiden er støttet af Realdania, og projektleder Lene Wiell Nordberg fra Realdania glæder sig til at følge med i de konkrete løsninger – samt til at høre om skolernes erfaringer med at bruge guiden: 

”Vi håber guiden vil blive brugt flittigt på skolerne rundt om i landet. Vi har i Realdania gennem flere år været optaget af at levere inspiration til den løbende fornyelse af danske velfærdsinstitutioners fysiske rammer. Guiden ’Erhvervsskolernes designudfordringer’ ligger således i forlængelse af de modelprogrammer, vi tidligere har gennemført omkring skoler, plejecentre, daginstitutioner og biblioteker,” forklarer Lene Wiell Nordberg.

 

 

    EUD-læringskonsulenter fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling indbyder til temadag om erhvervsrettet uddannelsesmiljø i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Temadagen afholdes den 9. februar i Odense og den 11. februar på TEC i Hvidovre.

    Læs mere her


    Realdania har gennem de seneste år bidraget til udvikling af en række modelprogrammer, hvis målsætning er at levere inspiration til fornyelse af danske velfærdsinstitutioner – at skabe plads til ny, ønsket praksis i eksempelvis skoler, plejecentre, daginstitutioner og biblioteker. ”Guide til Fremtidens læringsrum på erhvervsskoler” og det arbejde, som ligger bag, repræsenterer en ny tilgang. Fokus har i højere grad været at involvere en række erhvervsskoler og eksperter i en brugerbaseret designproces, hvor samtalen og erfaringsudvekslingen på tværs af institutionerne har fået meget plads i to indledede strategiske workshops efterfulgt af fem tematiske workshops. 

    Partnerkredsen omkring projektet er Niels Brock Copenhagen Business College, Kold College i Odense, Tradium, TEC, Campus Bornholm og Dansk Brandsikringsinstituts uddannelsesafdeling i Frederikshavn, Undervisningsministeriet, Dansk Center for Undervisningsmiljø samt Dansk Industri. Partnerne har deltaget med ledelse og/eller relevante nøglemedarbejdere i seks intensive tematiske workshops. SIGNAL Arkitekter har faciliteret processen og har omsat deltagernes ønsker og ideer i den nye guide. 

    SIGNAL har tilstræbt, at guiden bliver overskuelig at bruge med korte tekstenheder og illustrationer af alle væsentlige pointer i guidens løsningsgallerier. Dette for at gøre guiden så kort, konkret og løsningsorienteret som muligt. Samtidig indeholder guiden i forbindelse med alle ti tekster om designudfordringerne et introducerende afsnit med strategiske overvejelser særligt henvendt til erhvervsskolernes ledelse.