x

Sti fra Ishøj station til ARKEN skaber nye oplevelser i byrummet

Pressemeddelelse 20. december 2016

En ny sti skal skabe tættere forbindelse mellem Ishøjs centrum og Kunstmuseet ARKEN. Stien skal indrettes med forskellige kunstneriske installationer, som også kan bruges til ophold og aktivitet i byrummet, og dermed skal stien give borgere og besøgende lyst til at færdes på tværs af byen - og på den måde knytte by, byrum og museum tættere sammen. Realdania støtter projektet.

Et stort antal af ARKENs 300.000 årlige besøgende ankommer i dag til ARKEN med tog. Men den nuværende sti fra Ishøjs centrum og stationen og ud til kunstmuseet giver ikke optimal forbindelse på den 2,2 km lange rute. Det er svært at finde vej, og stien opleves af mange som utryg.

 

Det skal en ny Kunst- og Kulturakse mellem stationsområdet og ud til museet nu afhjælpe. Samtidig skal stien gøre det lettere at ankomme til ARKEN på cykel, og også gøre det mere attraktivt for Ishøjs borgere at bruge den kommende nye kunststi som et byrum med kunstneriske oplevelser.

 

Kunst- og Kulturaksen skal indrettes med en række kunstinstallationer, og installationerne skal invitere til leg og bevægelse – og dermed også give en ny måde at opleve og færdes på i byen.

 

Siden 2007 har Ishøj Kommune haft planer om at forbedre stiforløbet mellem Ishøjs centrum og ARKEN, og nu er finansieringen af stien på plads, så projektet kan realiseres.

 

Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj er glad for, at stien nu bliver til virkelighed: ”Det er et fantastisk nyskabende projekt, hvor vi bruger kunsten til at skabe rammerne for et bedre udeliv i byen. Kunst- og Kulturaksen vil få flere borgere og besøgende til at cykle og gå gennem byen og til ARKEN, Strandparken og Ishøj Havn. Og de vil føle sig trygge, for stien vil skabe et fælles rum for oplevelser og fremme de sociale og uformelle møder mellem mennesker”.

 

Museumsdirektør Christian Gether, ARKEN udtaler: ’På ARKEN har vi længe ønsket at museumsoplevelse skulle begynde allerede i det øjeblik, hvor vore besøgende træder ud af toget på Ishøj station og begynder at gå en spændende og kunstnerisk tankevækkende spadseretur ud til museet i den smukke strandpark.  På ruten, som skal arkitektonisk forskønnes og fornys, skal der være kunstværker, som man kan gå ind i, op på, fortabe sig i, selv arbejde med og lave om på. Dialogen imellem kunsten og den enkelte besøgendes egen kreativitet skal være definerende for den ny kunststi.’

 

Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania siger om projektet: ”Kunst- og Kulturaksen vil bidrage til at understøtte bylivet i et forstadsområde, og også kunne medvirke til at gøre flere borgere nysgerrige på kunst og kunstoplevelser. Det bliver spændende at følge projektet videre frem.”

 

Kunststien er et samarbejde mellem Ishøj Kommune og ARKEN Museum for Moderne Kunst, og Realdania bidrager økonomisk til projektet.

 

I løbet af 2017 afholdes en arkitektkonkurrence, der blandt andet skal give bud på stiens konkrete forløb og indretning. Konkurrencen skal også give et bud på, hvordan borgere og kunstnere kan inddrages i projektet. Det er ambitionen, at stien skal have et højt kunstnerisk niveau med værker af anerkendte kunstnere.  Kunst- og Kulturaksen forventes at være klar til brug i 2019.

 

Budgettet for projektet beløber sig til cirka 44 mio. kr. Heraf bidrager henholdsvis Ishøj Kommune med 8 mio. kr. og Realdania med 16 mio. kr. til det samlede projektet. ARKEN bidrager med kunstinstallationer svarende til en værdi på op til 20 mio. kr.