x

Valg til Realdanias repræsentantskab i Valggruppen for almene boliger

Pressemeddelelse 4. november 2016

Foreningen Realdania har i dag, fredag den 4. november 2016, afholdt valg til sit repræsentantskab i Valggruppen for almene boliger.

De syv medlemmer, der blev valgt til Realdanias repræsentantskab, er: 

Anita Ulrik Sørensen, direktør, Nykøbing F
Birte Flæng Møller, direktør, Helsingør
Bjarne Walentin, bestyrelsesformand, Frederikshavn
Katja Lindblad, udviklingschef, Vallensbæk
Palle Adamsen, adm. direktør, Valby
Per Vinding Nielsen, direktør, Kolding
Robert W. Thorsen, afdelingsformand, Sabro

Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for en fireårig periode ad gangen. 

Om Realdania

Realdania er en forening med medlemsdemokrati, som arbejder filantropisk på basis af sin investeringsvirksomhed. Foreningen har siden 2000 arbejdet for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – ved at forbedre byggeriet, byerne og bygningsarven. På 16 år er det blevet til ikke mindre end 3.073 store og små filantropiske projekter, bredt fordelt i Danmark, hvor Realdania har bidraget med samlet 16,7 mia. kr. I langt de fleste projekter arbejder Realdania sammen med andre, f.eks. kommuner, foreninger, fonde, private virksomheder og lokale ildsjæle. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem af Realdania. Foreningen har ca. 146.000 medlemmer.

Om Realdanias repræsentantskab

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og har 109 medlemmer. Repræsentantskabet fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste i realiseringen af grundlaget for Realdanias virke og strategier. Repræsentantskabet vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer. Repræsentantskabet formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø. 

Valget blev afholdt i Realdanias lokaler på Jarmers Plads 2, København V.