x

Vinder af arkitektkonkurrence om Ringsted Torv er fundet

Pressemeddelelse 7. december 2016

I dag afslørede borgmester i Ringsted Kommune, Henrik Hvidesten, projektet, som har vundet konkurrencen om at tegne den nye pavillon på Ringsted Torv. Vinderprojektet er tegnet af Gottlieb Paludan Architects. Realdania finansierer projektet med 8,5 mio. kr.

Borgmester Henrik Hvidesten, der som medlem af dommerkomitéen har været med til at vælge vinderprojektet, udtaler:
”Ringsted Torv rummer en masse historie. Derfor glæder det mig, at vi med vinderprojektet får en pavillon, som ikke bare evner at indgå i den arkitektoniske helhed på Torvet, men også spiller sammen med historien, bevarer et godt udsyn til Sct. Bendts Kirke og samtidig giver Torvet et nyt samlingspunkt, der med sine forskellige funktioner appellerer til både unge og ældre.” 

Filantropidirektør Anne Skovbro i Realdania udtaler:
”Vi opholder os generelt mere og mere i byens rum, og et godt byliv er med til at gøre en by attraktiv. Derfor er jeg også glad for det vinderforslag, vi præsenterer i dag, som styrker sammenhængene i byrummet omkring Ringsted Torv og derved gør det mere attraktivt at bruge byen. Samtidig deles Torvets store flader op i mere intime rum, hvor det er rart at opholde sig - til gavn og glæde for alle byens borgere og for turister og besøgende, som kommer her forbi.”

Samler Torvet 

Pavillonens konstruktion bliver udført i store rammer med glaspartier, der sikrer et godt udsyn til Sct. Bendts Kirke. Pavillonen danner en opdeling mellem Torvet og kirkeplænen. Der bliver mulighed for at opholde sig på Torvet mod både øst og syd, hvor der opstår en ny plads, som samler de forretninger, der er på denne del af Torvet. Samtidig bliver der placeret et bassin, som skal opsamle overfladevand fra Nørregade langs bygningens vestlige facade. Bassinet kommer også til at fungere som en adskillelse mellem Torvet og kirkeplænen. 

Sikrer det bedste udsyn til Sct. Bendts Kirke

Belægningen fra Torvet fortsætter inden for i Pavillonen og giver en oplevelse af, at inde og ude hænger sammen. Pavillonen er udformet med udgangspunkt i de omkringliggende bygninger, pergolaen på rådhuset og tingstedet med tingstenene, som bliver videreført i bygningen. Blandt andet som siddemuligheder med udsyn til Sct. Bendts Kirke. I det hele taget er pavillonen lavet, så man stadig kan se kirken fra de tilstødende gader. Der bliver også plads til en café med mulighed for at holde forskellige sociale og kulturelle arrangementer, samt offentlige toiletter og et depotrum, der kan anvendes udefra til arrangementer på Torvet. 

Den videre proces

Vinderforslaget skal nu bearbejdes og tilpasses i detaljer, og pavillonen forventes at kunne åbne i løbet af andet kvartal 2018. 
 
Ringsted Kommune og Realdania udskrev i fællesskab arkitektkonkurrencen den 26. august 2016.  

De tre arkitektfirmaer Erik Brandt Dam Arkitekter, Dorte Mandrup Arkitekter og Gottlieb Paludan Architects deltog i konkurrencen. 

Dommerkomitéen var sammensat på følgende måde:

Lars Autrup, projektchef, Realdania, formand for dommerkomiteen
Henrik Hvidesten, borgmester, Ringsted Kommune
Per Roos, formand for Plan- og Boligudvalget, Ringsted Kommune
Lisbeth Andersen, næstformand for Plan- og Boligudvalget, Ringsted Kommune
Torben Lollike, byrådsmedlem, Ringsted Kommune
Knud Birk Iversen, næstformand i Menighedsrådet, Sct. Bendts Kirke
Steffen Nielsen, formand, Ringsted Handelsstandsforening
Mette Tony, arkitekt maa, indehaver Praksis arkitekter ApS, fagdommer 
Nicolai Bo Andersen, arkitekt maa, lektor, indehaver Nicolai Bo Andersen Tegnestue, fagdommer