x

Realdania sælger ejerandel i Carlsberg Byen

Pressemeddelelse 2. januar 2017

PFA, PenSam og Topdanmark har ved årsskiftet overtaget Realdanias ejerandel i Carlsberg Byen. Salget til tre af de øvrige nuværende ejere sikrer fortsat stabilitet og kontinuitet i det ambitiøse byudviklingsprojekt.

PFA, PenSam og Topdanmark har pr. 31. december 2016 overtaget Realdanias ejerandel på 25 procent i Carlsberg Byen. I 2012 gik parterne sammen i selskabet Carlsberg Byen P/S om at udvikle Carlsberg-området til en ny attraktiv bydel centralt i København med bl.a. boliger, butikker, uddannelsesinstitutioner og kulturliv. 

”Da Realdania i sin tid gik ind Carlsberg Byen som investor, havde det betydning, at det tegnede til at blive et rigtig spændende og visionært byudviklingsprojekt. Det har vist sig at holde stik, og allerede nu er der skabt liv og aktivitet i de områder, som står færdige. Projektet er nu kommet rigtig langt, og vi kunne ikke ønske os noget bedre end at lade vores hidtidige partnere bringe det videre frem mod målet,” siger adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård.

Han begrunder salget af aktierne med, at Realdania i disse år går i retning af en mere global investeringsstrategi med bl.a. en nedbringelse af den samlede eksponering på det danske ejendomsmarked, hvor foreningen som en del af sin filantropiske strategi arbejder med eksperimenterende byggeri og ejerskab af værdifuld bygningsarv rundt om i Danmark.

Ejerandelene i selskabet vil herefter udgøre 29,99 % for PFA, 22,51 % for PenSam, 22,51 % for Topdanmark og 25 % for Carlsberg Ejendomme.

Direktør i PFA Ejendomme, Michael Bruhn, siger:

”Vi er meget glade for aftalen med PenSam og Topdanmark om overtagelsen af Realdanias andel af Carlsberg Byen. Det er et attraktivt byudviklingsprojekt, som er til stor glæde for københavnerne og samtidig udgør en kilde til stabilt afkast for vores kunder. Som langsigtet investor passer det os godt, at vi nu ejer en større andel af dette fremsynede projekt, og det er en vigtig byggesten i vores strategi om at øge investeringerne i kvalitetsejendomme- og projekter i 2017. Samtidig vil vi takke Realdania for samarbejdet.” 

Benny Buchardt Andersen, direktør i PenSam, siger:

"Vi er glade for at kunne udvide ejerandelen med denne aftale og øge vores bidrag til at udvikle København. Carlsberg Byen rummer et langsigtet potentiale, løfter København, og er meget attraktiv. Samtidig har vi et godt og frugtbart samarbejde i ejerkredsen.”

Carlsberg Byen P/S udvikler frem mod 2024 Københavns nye kvarter Carlsberg Byen på den gamle bryggerigrund centralt placeret mellem Vesterbro, Frederiksberg og Valby. I løbet af de kommende år vil selskabet bygge 3.100 boliger, erhvervslokaler, et bredt udbud af detailhandel, skoler og kultur, som sikrer, at bykvarteret bliver en aktiv del af det københavnske byliv.