x

Realdania Årsmagasin 2016 om samarbejder og de gode løsninger

Pressemeddelelse 29. marts 2016

I Realdania Årsmagasin 2016 er der fokus på samarbejder og de gode, kreative løsninger, der gør hele forskellen. Det gælder, når vi taler om kommunernes vigtige engagement i klimakampen, og når opgaven er at sikre udvikling bredt fordelt i Danmark.

“Vi kender nok alle det brændstof, der kommer fra nye ideer og nye løsninger. Mange kender den gode fornemmelse, når vi finder på en ny og smartere måde at gøre tingene på, og hvor vi  efterfølgende kan mærke tydelig forskel. Det er den type innovation, som Realdania hele tiden leder efter i arbejdet med at udvikle de fysiske rammer for hverdagen i Danmark,” siger bestyrelsesformand i Realdania Michael Brockenhuus-Schack i magasinet.

 

Realdania Årsmagasin 2016 har to gennemgående temaer:

 

Tema 1 - Byerne vil løse klimaknuden

Læs bl.a. interview med Realdanias adm. direktør, Jesper Nygård, om kommunernes og byernes nøglerolle i klimakampen.

 

Eller læs interview med tre borgmestre fra henholdsvis Skive, Høje-Taastrup og Ærø, der fortæller, hvorfor deres kommuner er med i det internationale klimainitiativ Compact of Mayors.

 

Tema 2 - Samarbejder skaber udvikling i by og på land

Brede samarbejder og det at finde løsninger i fællesskab med alle relevante aktører – fra lokale ildsjæle til statslige myndigheder - er den røde tråd i Realdanias filantropiske arbejde. I et dobbeltinterview med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) og Realdanias filantropidirektør, Anne Skovbro, kan du læse om fælles initiativer for at skabe en positiv udvikling både i byerne og på landet.

 

Og du kan også læse om Collective Impact-gruppen 'Det åbne land som dobbelt ressource', der arbejder med moderne jordfordeling, for at få naturbeskyttelse, byudvikling, energi- og landbrugsproduktion og friluftsliv til at gå op i en højere enhed.

 

+ alt det andet

Ud over artikler og interviews indeholder magasinet desuden en række nøgletal. Bl.a. kan du læse, at Realdania er en forening med 146.000 medlemmer, at vi i 2015 uddelte 795 mio. kr. til filantropi, at vi har omkring 700 igangværende projekter fordelt over hele landet og at vores investeringsformue – den der er grundlaget for hele det filantropiske arbejde – pr. 31/12-2015 var på 21,3 mia. kr.