x

Millionstøtte til mere samarbejde om klimatilpasning

Pressemeddelelse 10. oktober 2016

Klimatilpasning bliver både billigere og bedre, hvis kommuner og vandselskaber samarbejder tæt om det.

Klimatilpasning bliver både billigere og bedre for borgerne, når de enkelte projekter bliver skabt i et tæt og strategisk samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Derfor skal disse samarbejder styrkes – nu med 1 mio. kr. til i alt fire forsøgsprojekter.

Det er ideen bag den nye kampagne ’Regn & Byer’, som er sat i gang af Realdania, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC - foreningen af tekniske chefer i kommunerne. Fire forsøgsprojekter vil hver få 250.000 kr., og de kan kun søges af kommuner og vandselskaber, der vil gå sammen om at styrke deres samarbejde om klimatilpasning.

Tidligere projekter har vist, at borgerne får langt mere værdi for pengene, når klimatilpasning sker på tværs af sektorer. For så opdages potentialet ved, at klimatilpasning ikke behøver at være større kloakker, men at det kan også være en mulighed for at udvikle kommunens byrum og natur.

I projekterne ’Byens vand’ og ’Vand på sidelinjen’ fik Frederiksberg og Gladsaxe nye byrum og idrætsfaciliteter på grund af samarbejde mellem vandselskaber og kommuner. Det sparede mere end 50 mio. kr. i forhold til traditionelle løsninger. Det er den slags samarbejder, som Regn & Byer skal bane vejen for.

Erfaringerne fra Regn & Byer vil blive formidlet til alle kommuner og vandselskaber. Der bliver samtidig udviklet nye redskaber, der skal støtte samarbejdet. For eksempel gennem en udvidet og opdateret version af det samfundsøkonomiske værktøj, PLASK, der kan vise gevinsten ved at arbejde på tværs om klimatilpasning.

Regn & Byer gennemføres frem til 2019. I foråret 2017 afholdes den første af flere konferencer, som skal samle fagpersoner om muligheder og perspektiver ved nytænkende klimatilpasning i samspil med andre funktioner.

 

Citater
Katrine Rafn, kontorchef, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, siger: ”Fra en lang række af eksisterende klimatilpasningsprojekter ved vi, at vi på en og samme gang kan spare penge og få bedre byer eller rigere natur, når vi tænker regnvandshåndtering sammen med andre funktioner. Regn & Byer skal gøre det nemmere at lave disse projekter, som vi ikke må gå glip af, fordi de både giver økonomisk overskud og understøtter livskvaliteten i samfundet.”

Pelle Lind Bournonville, projektchef, Realdania, siger: ”I Realdania har vi hidtil støttet en række ambitiøse projekter, som har koblet klimatilpasning med udvikling af livskvalitet i vores byer. Med Regn & Byer går vi skridtet videre fra disse succesfulde, men enkeltstående projekter, og udvikler viden og procesredskaber, der kan gøre naturligt at tænke i merværdi, når vi udvikler og klimatilpasser byer.”

Niels Hav Hermansen, leder af Natur & Miljø, Frederikssund Kommune og repræsentant for KTC i Regn & Byer, siger: ”I dag foregår dialogen mellem kommuner og vandselskaber mange steder alene på det tekniske område, men samarbejdet skal udvides ved at få kultur, natur, idræt, sundhed og hele driftsområdet med ind i samtalen. Det er ofte dem, som sidder med nøglen til at projekter med merværdi kan blive til noget, og uden merværdi får vi ikke adgang til de besparelser, der ligger i at lave klimatilpasning på overfladen i stedet for under jorden.”

Helle Katrine Andersen, afdelingschef, DANVA - Dansk Vand– og Spildevandsforening, siger: ”Vi står i Danmark over for store investeringer, der skal tilpasse vores byer til mere og kraftigere regn. I vandselskaberne er vi meget optaget af, at disse investeringer giver mest mulig værdi, og vi forventer, at Regn & Byer gennem fokus på et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber kan være afgørende for at indfri denne ambition.”

Torben Weiss Garne, underdirektør i brancheorganisationen Forsikring & Pension, siger: ”Forsikringsbranchen ønsker, at kommunerne og vandselskaberne får verdens bedste redskab til at afgøre, om konkrete investeringer i klimatilpasning kan betale sig. Investeringerne kan måske ikke forrente sig inden for en 4 års valgperiode, og måske har det ikke regnet voldsomt i nogle måneder, men der kan stadig være tale om en rigtig god forretning for kommunen, borgerne og virksomhederne. Det skal redskabet vise og forsøgsprojekterne efterprøve. Det ser vi rigtigt meget frem til”

Baggrund
Formål
Formålet med Regn & Byer er at kvalificere og fremme klimatilpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.

Hvem kan søge og hvornår?
Der er åbent for ansøgninger frem til den 24. januar 2017. En ansøger skal være minimum én kommune og ét vandselskab i fællesskab. Flere kommuner og vandselskaber kan også ansøge sammen – eksempelvis organiseret omkring et vandopland.
Regn & Byer løber frem til midten af 2019. I 2016 vil redskaber og værktøjer til at styrke samarbejdet blive udviklet. I 2017 vil de fire forsøgsprojekter være i gang. I 2018 og 2019 vil de fire forsøgsprojekter blive evalueret og formidlet.

Partnerskabet og samarbejdspartnere
Regn & Byer er et partnerskab bestående af Realdania, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC - foreningen af tekniske chefer i kommunerne. Herudover indgår KL, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Forsyningssekretariatet samt Danske Regioner i en såkaldt perspektiveringsgruppe, der bidrager med kvalificering af kampagnen, og som vil diskutere resultaterne fra de udviklede redskaber og de fire cases. Endelig vil Regn & Byer samarbejde om vidensudveksling og formidling med en række yderligere vidensinstitutioner samt relevante netværks- og brancheorganisationer. Kampagnen har et samlet budget på 5,5 mio. kr.