x

To Go: Streetkultur i nye rammer

Pressemeddelelse 19. oktober 2016

Kom den 26. oktober, og hør om de bygninger og anlæg, der huser streetkulturen og gadeidrætten på en anderledes måde.

Gadeidrætten blomstrer i Danmark, men udøverne mangler ofte et sted at gå hen, når vejret er dårligt. Streetmekka i Esbjerg og Multiparken i Helsingør er steder, der gør gadeidrætten og streetkulturen tilgængelig for alle – på alle tider af året – med bl.a. anlæg til streetbasket, gadefodbold, hockey, skating, løbehjul og parkour.

Streetmekka i Esbjerg blev i dets første halve leveår til byens største forening, og Multiparken i Helsingør har også været en kæmpe succes. 

Fælles for begge steder er, at de ligger i krydsfeltet mellem den organiserede idræt og den selvorganiserede streetkultur. De nye bygninger ligger konkret i nærheden af udsatte boligområder og kan med deres anderledes tilbud nå de unge, som det organiserede foreningsliv ikke kan nå. Samtidig tiltrækker de andre unge, som kommer på besøg fra hele regionen. Dermed kan stederne bidrage både til den sociale integration og til sundheden i området.

Men hvordan tilgodeser man de ofte meget forskellige grupper af unge og deres ønsker? Og hvordan undgås det, at man i forsøget på at organisere og formalisere streetkulturen skaber en slags ’skaternes golfklub,’ som ikke appellerer til alle unge? På dette Realdania To Go-møde fremhæver vi nogle af erfaringerne, som kan inspirere og hjælpe andre, der gerne vil arbejde med streetkultur og udsatte unge.


Oplægsholdere

Jannie Vesti Mai, GAME Streetmekka Esbjerg

Jannie Vesti Mai står i spidsen af idræts -og kulturhuset GAME Streetmekka Esbjerg. Jannie har en baggrund som Art Director, mødeleder og virksomhedskonsulent og har undervist i design og konceptudvikling, fungeret som helhedsvejleder for unge uddannelsesparate, lavet adskillige sociale projekter, læst erhvervspædagogik samt ledelse og haft en vintage netshop.

Leise Theilgaard, Multiparken i Helsingør

Leise Theilgaard er leder af Villa Fem og Multiparken på Vapnagård – et udsat boligområde, som Leise har sat sit præg på gennem de seneste 19 år. Som barn af en arkitektfamilie har hun en interesse for arkitekturen og ikke mindst, hvordan den understøtter fællesskab og inklusion af de borgere, der bor i området.

Praktisk

Tid: den 26. oktober 2016 kl. 15.30-16:45
Sted: Realdania på Jarmers Plads 2, 1551 København V
Tilmelding: gratis tilmelding på rumforalle@realdania.dk med navn og evt. organisation