x

Bæredygtigt grundlag for flere turister ved Vestkysten

Pressemeddelelse 3. oktober 2016

Hvordan kan Vestkysten løftes op blandt Europas førende kystdestinationer? Det tager et partnerskab under Dansk Kyst- og Naturturisme nu hul på at skabe et strategisk udviklingsgrundlag for. Realdania bidrager til projektet.

Kyst- og naturturismen stod i 2015 for 72 procent af alle overnatninger i Danmark, og 47 procent af dem blev foretaget ved Vestkysten. Imidlertid er kystturismen i Danmark under pres, blandt andet fra øget konkurrence, for eksempel fra lande som Tyskland. Turisterne efterspørger også bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet, når de besøger Danmark.

En ny udviklingsplan skal nu skabe grundlaget for at løfte Vestkystens samlede turismeprodukt. Arbejdet sker med udgangspunkt i bæredygtig benyttelse og beskyttelse af kystens naturværdier. Målet er en politisk forankret plan, som udstikker retningen for turisme ved Vestkysten frem mod 2025, og som understøtter den tværkommunale planlægning på Vestkysten. Det samlede budget for udviklingsplanen er 3,5 mio. kr. Heraf bidrager Realdania med 1,75 mio. kr.

”Vi ser frem til at få skabt et overordnet, bæredygtigt grundlag for en positiv udvikling i de 11 Vestkystkommuners turisme- og erhvervsudvikling. Vestkysten er Danmarks guldkort og har potentiale til at tiltrække langt flere turister, end det er tilfældet i dag, og det potentiale skal vi indfri,” siger Jens Hausted, der er direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Projektets parter med Dansk Kyst- og Naturturisme og Partnerskab for Vestkystturisme i spidsen tager hul på arbejdet med at udpege udviklingspotentialer og initiativer. Resultaterne af analysearbejdet forventes at blive præsenteret i en samlet udviklingsplan i begyndelsen af 2018.

Filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro siger om udviklingsarbejdet: ”Naturen er en af de vigtigste grunde til, at turisterne kommer til Vestkysten. Men de vil også gerne spise godt, bo godt og opleve noget, når de er her. Udviklingsplanen skal kortlægge, hvor vi skal prioritere udviklingsområder, og hvor vi skal beskytte naturen. Det er positivt, at så mange parter går sammen om at udvikle en fælles og langsigtet plan for, hvordan vi kan styrke turismen med udgangspunkt i disse potentialer.”

Udviklingsplanen skal bidrage til regeringens nye, nationale turismestrategi og er beskrevet som et indsatsområde i den nationale handlingsplan for vestkystturisme samt i vækstprogrammet for Vestkystturisme. Projektet er konkretiseret på baggrund af fælles møder med Erhvervs- og Vækstministeriet, Realdania, Kommunernes Landsforening, repræsentanter fra Varde Kommune og Partnerskab for Vestkystturisme.

Om Partnerskab for Vestkystturisme
Partnerskab for Vestkystturisme er organiseret som en forening og er stiftet på baggrund af et samarbejde mellem de 11 vestkystkommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme, de tre vestdanske regioner samt turistaktører langs Vestkysten. Partnerskabets mål er at skabe fokuseret vækst og beskæftigelse i turisterhvervet ved Vestkysten i samspil med øvrige aktører i turismeværdikæden. Dansk Kyst- og Naturturisme er sekretariat for partnerskabet.

Om Dansk Kyst- og Naturturisme
Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der vil medvirke til at udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark. Fonden er ansvarlig for udvikling af kyst- og naturturismen i hele Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og vinde nye markedsandele. Dansk Kyst- og Naturturisme fokuserer på tre sammenhængende kerneområder inden for kystturisme; at sikre international synlighed, produktfornyelse og bedre destinationskvalitet.

Pressemeddelelsen er udsendt af Dansk Kyst- og Naturturisme.