x

Debat: Vækst i byudviklingen – frie tøjler eller planlægning?

Pressemeddelelse 24. august 2016

UDSOLGT - Kom til Realdania To Go den 30. august, og vær med til at diskutere, hvilke planredskaber der skal til for at fremme en positiv byudvikling.

Er planloven en væksthæmmer eller en vækstfremmer?

Synet på planlægning har ændret sig markant. I efterkrigstiden så man planlægningen som forudsætning for at opbygge det moderne velfærdssamfund. I 80’erne kom tvivlen og den begyndende kritik. Og i dag er der i den offentlige debat stor uenighed om, hvilken betydning planlægningen har for den økonomiske vækst.

Bag diskussionerne ligger to modsatrettede grundantagelser:

  1. Hvis vi giver frie rammer for markedet, så kommer væksten. Vi ved, hvad vi skal leve af i fremtiden, og vi kan få de arbejdspladser tilbage, som vi har tabt de sidste 10 år.

  2. Planlægning fremmer vækst ved at skabe forudsigelige rammer for investeringer. Investeringssikkerhed er særligt vigtigt, når vi ikke ved præcist, hvad vi skal leve af i fremtiden, og hvilke typer investeringer vi gerne vil tiltrække.

På et gå-hjem-møde den 30. august vil vi diskutere, hvilke redskaber der skaber en positiv forandring i byers udvikling. Debatten kommer til at tage udgangspunkt i de to ’fronter’ med et panel af erfarne folk, der repræsenterer hver deres perspektiv.

Blandt debatdeltagerne kan du møde Holger Bisgaard, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Dan Stubbergård, kreativ direktør i COBE, Klaus Kastbjerg, adm. direktør i Union Holding, Thorkild Ærø, direktør i SBI, Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt i Aalborg Kommune, Søren Ulslev, selvstændig konsulent, Gertrud Jørgensen, professor i byplanlægning ved KU, Ole Stilling, selvstændig konsulent, Philip Hartmann, teknisk direktør i Gladsaxe Kommune, Poul Erik Jørgensen, direktør i Nykredit samt Realdanias filantropidirektør Anne Skovbro.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er efter først til mølle-princippet. Efter debatten er du velkommen til at blive til et glas vin og netværke med de andre deltagere.

Praktisk

Tid: den 30. august kl. 15.30-17.00
Sted: hos Realdania på Jarmers Plads 2
Tilmelding: Tilmeld dig gratis ved at skrive til byerformennesker@realdania.dk med navn og evt. organisation.