x

Ny kostskole, bedre uddannelsesfaciliteter og større offentlig adgang til Vitskøl Kloster

Pressemeddelelse 20. april 2016

Fonden til Vitskøl Klosters Bevarelse og Træningsskolens Arbejds-markedsuddannelser har udsendt nedenstående pressemeddelelse:
Det er med stor glæde, at Fonden til Vitskøl Klosters Bevarelse og Træningsskolens Arbejds-markedsuddannelser (TAMU) kan meddele, at vi i fællesskab nu kan igangsætte et stort og ambitiøst projekt for TAMU’s elever i rammen af Vitskøl Kloster i Vesthimmerland.

Takket være en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 25 millioner kroner og Realdania på 5 millioner kroner kan vi nu tage de næste skridt i udviklingen af TAMU’s uddannelsesaktiviteter samt åbne de fredede gamle bygninger over for en større offentlighed. Med donationerne vil der nu kunne laves en ny kostskole til eleverne, skabes bedre publikumsforhold gennem ombygning af staklade og skovhus til cafe og butik, samt ske en moderniser af produktionsforholdene i gartnerierne, der danner grundlag for elevernes uddannelse.

 

Fonden til Vitskøl Klosters Bevarelse erhvervede i 2011 Vitskøl Kloster, hvor TAMU har boet til leje siden 1992. I de historiske bygninger, hvis ældste dele daterer sig tilbage til det 12. århundrede, gennemfører TAMU arbejdsmarkedsuddannelse for tilpasningsvanskelige unge mellem 18 og 30 år, der grundet sociale problemer ikke kan gennemføre uddannelse på ordinære vilkår.

Gennem TAMU’s praktiske uddannelse på arbejdspladslignende vilkår opnår eleverne sociale og faglige kompetencer ved at producere og levere ydelser på markedsvilkår. I 2014-2015 kom 83% af de færdiguddannede elever i TAMU videre til enten job eller uddannelse.

 

Med donationen fra Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania kan Vitskøl Kloster sikre en bedre og større adgang til den levende kulturarv. Fondens formand Jens Kramer Mikkelsen udtaler: ”Vi har store ambitioner med brugen af Vitskøl Kloster, som rækker ud over de daglige vedligeholdelses­opgaver. Derfor vil vi med denne storslåede donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania gerne sætte gang i en proces, så stedet kommer til at spille en endnu større rolle i lokalmiljøet, for TAMU’s elever og offentligheden, der fremover vil opleve et stykke danmarkshistorie fra 1158 til i dag formidlet på en åben og professionel måde”.

 

For TAMU er det vigtigt, at der skabes mulighed for bedre pædagogisk arbejde, samtidig med at der sættes fokus på en gruppe af unge, som ellers ikke er vant til positiv opmærksomhed. 

 

TAMUs direktør Peter Staun Kastholm udtaler: ”De store donationer giver os muligheden for at bygge en kostskole, der lever op til alle de moderne krav, som nutidens unge rettelig stiller til en uddannelsesinstitution. Samtidig giver det os en unik mulighed for at få eleverne helt i front, når det gælder uddannelse inden for gartneri, service og turisme. Her vil projektet bl.a. kunne give eleverne et selvstændigt ansvar, hvor de i trygge rammer kan blive mødt med forventningen om at indgå i formidlingen af Vitskøl Klosters stolte historie”.

 

I Vesthimmerlands Kommune, hvor Vitskøl Kloster er beliggende, er borgmester Knud Kristensen begejstret for Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdanias øje for både TAMU’s aktiviteter og Vitskøl Klosters potentiale. ”Det er flot, at fondene har givet donationen og ser udviklingspotentialet for TAMU’s unge og borgerne i Vesthimmerlands Kommune. Derfor har vi i kommunen bidraget med vores viden og bakket op om projektet, så det tager hensyn til områdets fredninger og samtidig skaber en åben og levende uddannelsesplads”.

Om TAMU

TAMU er en praktisktilrettelagt arbejdsmarkedsuddannelse for unge mellem 18 og 30 år med seks afdelinger i hele landet, TAMUs formål er, at eleverne gennem løsningen af praktiske arbejdsopgaver og med anvendelse af TAMU’s konsekvenspædagogik opnår en såvel faglig som social kompetence til efterfølgende at kunne tage ordinær beskæftigelse eller påbegynde en uddannelse. De unge i TAMU er ved deres start i TAMU karakteriseret ved tilpasningsvanskeligheder og sociale problem­stillinger, der gør, at de ikke uden træning kan begå sig på arbejdsmarkedet. I 2015 opnåede 83% af de elever, som gennemførte et TAMU-forløb, at komme enten i job (61%) eller uddannelse (22%). Yderligere oplysninger kan fås på www.tamu.dk.

 

Om Fonden Til Vitskøl Klosters bevarelse

Vitskøl Kloster med historiske anlæg, tjenesteboliger, kostskole, fredsskov og landbrugsarealer har gennem årene haft meget skiftende ejerforhold. I 1980’erne købte Københavns Kommune stedet for at bruge det i kommunens beskæftigelsesindsats. I 1992 overtog TAMU driften af stedet, og dette samarbejde fungerede i 16 år, indtil Københavns Kommune i 2011 valgte at udbyde Vitskøl Kloster til salg. For at sikre TAMU’s uddannelsesaktiviteter besluttede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Villum Fonden og Det Obelske Familiefond at donere 40 millioner kroner, så man kunne erhverve Vitskøl Kloster. Ved købet stiftedes den erhvervsdrivende fond ”Fonden Til Vitskøl Klosters Bevarelse”, der skulle stå for det fremtidige ejerskab. Fondens bestyrelse består af repræsentanter for en række interesseorganisationer og har direktør Jens Kramer Mikkelsen som formand.