x

Realdanias bestyrelse

Palle Adamsen


Adm. direktør


Født
1961

Indvalgt i bestyrelsen
2013

Senest genvalgt
2022

Se hele bestyrelsen

Kompetenceprofil

Palle Adamsen er adm. direktør i Lejerbo og bestyrelsesmedlem i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Bygherreforeningen Danmark. 
 
Palle Adamsen har mange års erfaring fra den almene sektor, den almene sektors organisationer og sektorens politiske interessevaretagelse og samspil med myndigheder, kommunerne og deres organisationer.  
 
I bestyrelsen bidrager Palle Adamsen med særlig ekspertise og særligt relevante erfaringer og kompetencer inden for områderne ledelse og foreningsmæssige kompetencer. 
 
Derudover bidrager Palle Adamsen med omfattende erfaringer og kompetencer inden for områderne strategi- og organisationsudvikling, kommunikation og det byggede miljø. 

Ansættelsessted

  • Lejerbo

Uddannelse

  • Cand.scient.adm.

Tillidshverv

  • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Realdania
  • Medlem af bestyrelsen for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar
  • Medlem af bestyrelsen for Bygherreforeningen Danmark
  • Medlem af repræsentantskabet for Forenet Kredit

Valgt til repræsentantskabet i Realdania: Valggruppen for område 1 i 1997. Valggruppen for almene boliger i 2012. Senest genvalgt i 2020. Valgperioden udløber i 2024. 

Medlem af Realdanias bestyrelse siden 2013. Senest genvalgt i 2022. Valgperioden udløber i 2026.

Uafhængig.