x

Realdanias bestyrelse

Pernille Rüsz Bloch


Partner, advokat (H)


Født
1962

Indvalgt i bestyrelsen
2017

Se hele bestyrelsen

Kompetenceprofil

Pernille Rüsz Bloch er partner og advokat (H) i Advokaterne Nupark, medlem af og formand for en række bestyrelser, og medlem af Holstebro byråd.

Pernille Rüsz Bloch er aktiv i en række organisationer med stærkt lokalt engagement, herunder i Advokatforeningen for Holstebro Retskreds (formand), Operaen i Midten (formand), Holstebro Grundejerforening (formand) og Kirkens Korshær. 

I bestyrelsen bidrager Pernille Rüsz Bloch med omfattende erfaringer og kompetencer inden for områderne strategi- og organisationsudvikling og foreningsarbejde.

Pernille Rüsz Bloch bidrager med relevant erfaring og kompetencer inden for områderne ledelse, erhvervs- og forretningsudvikling, arbejdsmarked, kultur, kommunikation samt kompetencer inden for det byggede miljø.

Ansættelsessted

  • Advokaterne Nupark, Holsterbro

Uddannelse

  • Cand. jur.

Tillidshverv

  • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Realdania
  • Medlem af bestyrelsen i Advokatforeningen for Holstebro Retskreds (formand)
  • Holstebro Grundejerforening (formand)
  • Operaen i Midten (formand)
  • Kirkens Korshær Holstebro
  • Vestforsyning A/S
  • Medlem af Holstebro byråd.

Valgt til repræsentantskabet i Realdania: Valggruppen for område 7 i 2001. Senest genvalgt i 2016. Valgperioden udløber i 2020.

Medlem af Realdanias bestyrelse siden 2017. Valgperioden udløber i 2022.

Uafhængig.