x

Realdanias bestyrelse

Michael Brockenhuus-Schack

Formand

Formand

Giesegaard, ejer


Født
1960

Indvalgt i bestyrelsen
2006

Senest genvalgt
2017

Formand fra
2013

Se hele bestyrelsen

Kompetenceprofil

Michael Brockenhuus-Schack driver egen virksomhed inden for landbrug og fast ejendom og er bl.a. forhenværende formand for Landbrug & Fødevarer. 
  
Ud over en bred ledelseserfaring på bestyrelsesniveau, herunder fra den øverste politiske ledelse i foreningsverdenen, har Michael Brockenhuus-Schack ledelseserfaring inden for finansiel virksomhed og virksomhedsdrift i foreningsregi. 
  
I bestyrelsen bidrager Michael Brockenhuus-Schack med særlig ekspertise og særligt relevant erfaring og kompetencer inden for områderne ledelse på bestyrelses- og direktionsniveau, erhvervsmæssige kompetencer og foreningsmæssige kompetencer. 
  
Derudover bidrager Michael Brockenhuus-Schack med omfattende erfaring og kompetencer inden for områderne forretningsudvikling, strategi- og organisationsudvikling samt investering og finans.   

Ansættelsessted

 • Giesegaard, ejer

Uddannelse

 • HA, cand.agro.

Tillidshverv

 • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Realdania (bestyrelsesformand)
 • Medlem af bestyrelsen i Axel B. Lange A/S (formand)
 • Carlsen-Langes Legatstiftelse (formand)
 • FBS A/S (formand)
 • Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond (formand)
 • Promilleafgiftsfonden for landbrug (formand)
 • Det Classenske Fideicommis
 • Donau Agro ApS
 • Jagtejendommen i Trend Skov
 • Pensionskassen for tjenestemænd i Det Classenske Fideicommis (afviklingskasse).

Valgt til repræsentantskabet i Realdania: Valggruppen for landbrug i 2003. Senest genvalgt i 2019. Valgperioden udløber i 2023.

Medlem af Realdanias bestyrelse siden 2006. Senest genvalgt i 2017. Valgperioden udløber i 2021. Formand fra 2013.

Ikke uafhængig.