x

Realdanias bestyrelse

Per Feldthaus


Partner og administrerende direktør


Født
1959

Indvalgt i bestyrelsen
2009

Senest genvalgt
2022

Se hele bestyrelsen

Kompetenceprofil

Per Feldthaus er Partner og administrerende direktør i Almenr, har tidligere været managing partner i SIGNAL og CEO i arkitektvirksomheden Arkitema og har været bosiddende i Beijing i forbindelse med etableringen af Eco:laborate i Kina.

I bestyrelsen bidrager Per Feldthaus med særlig ekspertise og særligt relevante erfaringer og kompetencer inden for det byggede miljø.

Derudover bidrager Per Feldthaus med omfattende erfaringer og kompetencer inden for områderne ledelse, erhvervs- og forretningsmæssige kompetencer samt vidensledelse.

Ansættelsessted

  • Almenr

Uddannelse

  • Arkitekt MAA
  • MBA-Byg

Tillidshverv 

  • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Realdania
  • Medlem af bestyrelsen for EKJ Rådgivende Ingeniører AS

Medlem af Realdanias bestyrelse som sagkyndigt medlem siden 2009. Senest genvalgt i 2022. Valgperioden udløber i 2026.

Ikke uafhængig.