x

Realdanias bestyrelse

Mette Kynne Frandsen


Partner, adm. direktør


Født
1960

Indvalgt i bestyrelsen
2016

Senest genvalgt
2020

Se hele bestyrelsen

Kompetenceprofil

Mette Kynne Frandsen er partner og adm. direktør i Henning Larsen Architects og har tidligere været formand for DI’s branchefællesskab for rådgivervirksomheder og næstformand for bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. 
 
I bestyrelsen bidrager Mette Kynne Frandsen med særlig ekspertise og særligt relevante kompetencer inden for områderne ledelse og det byggede miljø. 
 
Derudover bidrager Mette Kynne Frandsen med omfattende erfaringer og kompetencer inden for områderne erhvervs- og forretningsmæssige kompetencer, strategi- og organisationsudvikling samt kommunikation. 

Ansættelsessted

  • Henning Larsen Architects

Uddannelse

  • Arkitekt MAA
  • MBA-Byg

Tillidshverv

  • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Realdania
  • Medlem af bestyrelsen i Creative Denmark (formand)
  • Investeringsforeningen Maj Invest

Valgt til repræsentantskabet i Realdania: Valggruppen for område 1 i 2014. Senest genvalgt i 2018. Valgperioden udløber i 2022.

Medlem af Realdanias bestyrelse siden 2016. Senest genvalgt i 2020. Valgperioden udløber i 2024.

Uafhængig.