x

Realdanias bestyrelse

Lars Hvidtfeldt


Godsejer, direktør


Født
1966

Indvalgt i bestyrelsen
2021

Se hele bestyrelsen

Kompetenceprofil

Lars Hvidtfeldt er godsejer på Gl. Kirstineberg Gods og arbejdende bestyrelsesformand i Kirstineberg A/S, hvor han driver virksomhed inden for landbrug, planteskole, fødevarer, skovdrift m.m.

Lars Hvidtfeldt har mange års erfaringer og en baggrund som tidligere viceformand i Landbrug & Fødevarer og som bestyrelsesmedlem i en række virksomheder og organisationer inden for industri, landbrug, fødevarer og skovdrift.

I bestyrelsen bidrager Lars Hvidtfeldt med særlig ekspertise og særligt relevante erfaringer og kompetencer inden for områderne strategi- og organisationsudviklingsmæssige kompetencer og foreningsmæssige kompetencer.

Derudover bidrager Lars Hvidtfeldt med omfattende erfaringer og kompetencer inden for områderne ledelsesmæssige kompetencer fra bestyrelses- og direktionsniveau, erhvervsmæssige kompetencer, forretningsmæssige kompetencer, kommunikation og videnledelse.

Ansættelsessted

  • Kirstineberg A/S, GL. Kirstineberg Gods, Nykøbing F

Uddannelse

  • Cand.agro.

Tillidshverv

  • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Realdania
  • Medlem af bestyrelsen for Kirstineberg A/S (formand)
  • Medlem af bestyrelsen for Danish Quinoa Group F.M.B.A. (formand)
  • Medlem af bestyrelsen for Lolland-Falster Folketidende A/S (formand)
  • Medlem af bestyrelsen for SEGES Innovation Fonden (formand)
  • Medlem af bestyrelsen for Granby Pack A/S (formand)
  • Medlem af bestyrelsen for Miljøministeriets Klimaskovfond
  • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Hedeselskabet

Valgt til repræsentantskabet i Realdania: Valggruppen for landbrug i 2007. Senest genvalgt i 2023. Valgperioden udløber i 2027.

Medlem af Realdanias bestyrelse siden 2021. Valgperioden udløber i 2025.

Uafhængig.