x

Realdanias bestyrelse

Kristine Leth Juul


Prorektor, arkitekt MAA/MDL


Født
1972

Indvalgt i bestyrelsen
2021

Se hele bestyrelsen

Komptenceprofil

Kristine Leth Juul er prorektor ved Arkitektskolen Aarhus og bestyrelsesmedlem i Akademisk Arkitektforening samt medlem af repræsentantskabet i Statens Kunstfond.

Kristine Leth Juul har i hele sit virke arbejdet som arkitekt, landskabsarkitekt og direktør og som projektleder på store bygge- og anlægsprojekter.

Kristine Leth Juul har tidligere fungeret som arkitekt på Kristine Jensens tegnestue, hos Årstiderne Arkitekter og som administrerende direktør og partner i arkitektvirksomheden Møller & Grønborg, nu Lytt Architecture.

I bestyrelsen bidrager Kristine Leth Juul med særlig ekspertise og særligt relevante erfaringer og kompetencer inden for det byggede miljø.

Derudover bidrager Kristine Leth Juul med omfattende erfaringer og kompetencer inden for vidensledelse og foreningsmæssige kompetencer.

Ansættelsessted

  • Arkitektskolen Aarhus

Uddannelse

  • Cand.arch. og MMD (Master in Management Development)

Tillidshverv

  • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Realdania
  • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening
  • Medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond

Valgt til repræsentantskabet i Realdania: Særlige Interesseorganisationer i 2019. Sagkyndigt medlem i 2021. Valgperioden udløber i 2025.

Medlem af Realdanias bestyrelse siden 2021. Valgperioden udløber i 2025.

Uafhængig.