x

Realdanias bestyrelse

Niels-Ulrik Mousten


Direktør og professionelt bestyrelsesmedlem


Født
1963

Indvalgt i bestyrelsen
2021

Senest genvalgt
2023

Se hele bestyrelsen

Kompetenceprofil

Niels-Ulrik Mousten er direktør i Netsuom ApS og bestyrelsesmedlem og -formand i en lang række bestyrelser inden for den finansielle sektor, herunder PFA Pension og Nykredit Invest, samt medlem af investeringskomiteen i Carlsbergfondet. Niels-Ulrik Mousten er desuden bestyrelses-/investeringskomitémedlem i en række family offices.


I bestyrelsen bidrager Niels-Ulrik Mousten med særlig ekspertise og særligt relevante erfaringer og kompetencer inden for områderne ledelseskompetencer, strategi- og organisationsudvikling samt investerings- og finanskompetencer. 

Derudover bidrager Niels-Ulrik Mousten  med omfattende erfaringer og kompetencer inden for området forretningsmæssige kompetencer.

Ansættelsessted

 • Netsuom ApS

Uddannelse

 • Cand. merc. fra CBS
 • Chartered Financial Analyst (CFA), ledelsesuddannelser fra INSEAD og Wharton Business School (University of Pennsylvania) samt bestyrelsesuddannelser fra CBS Executive og INSEAD

Tillidshverv

 • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Realdania
 • Medlem af bestyrelsen for Accunia Fondsmæglerselskab
 • Medlem af bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest
 • Medlem af bestyrelsen for ACM Forvaltning A/S
 • Medlem af bestyrelsen for Nissen Family Group (formand)
 • Medlem af bestyrelsen for Nissen Family Group Investment (formand)
 • Medlem af bestyrelsen for AidanN
 • Medlem af bestyrelsen for CABA Capital (formand)
 • Medlem af bestyrelsen for Northern Horizon Capital
 • Medlem af bestyrelsen for Nykredit Invest (Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance, Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros og Placeringsforeningen Nykredit Invest) (formand)
 • Medlem af bestyrelsen for PFA Holding
 • Medlem af bestyrelsen for PFA Pension
 • Medlem af bestyrelsen for Wide Invest
 • Medlem af bestyrelsen for LegalDesk.dk
 • Medlem af bestyrelsen for Global Health Invest ApS
 • Medlem af investeringskomiteen for Carlsbergfondet
 • Medlem af investeringskomiteen for Hosta Family Office

Medlem af Realdanias bestyrelse som sagkyndigt medlem siden 2021. Senest genvalgt i 2023. Valgperioden udløber i 2027.

Uafhængig.