x

Realdanias bestyrelse

Gunde Odgaard


Forhenværende sekretariatsleder, BAT-Kartellet


Født
1963

Indvalgt i bestyrelsen
2011

Senest genvalgt
2023

Se hele bestyrelsen

Kompetenceprofil

Gunde Odgaard har stor erfaring med arbejdet inden for byggeriets erhverv og organisationer, herunder som forhenværende sekretariatsleder i BAT-Kartellet gennem mange år og som tidligere bestyrelsesmedlem for Byggeriets Evaluerings Centers Fond samt tidligere formand for Rådet for Energieffektiv Omstilling.

I bestyrelsen bidrager Gunde Odgaard med særlig ekspertise og særligt relevante foreningsmæssige kompetencer.

Derudover bidrager Gunde Odgaard med omfattende erfaringer og kompetencer inden for områderne ledelse, strategi- og organisationsudvikling, kommunikation, vidensledelse samt det byggede miljø.

Uddannelse

  • Cand.scient.pol., Aarhus Universitet
  • Master of Economics, m.econ. UCD, Irland

Tillidshverv

  • Medlem af bestyrelsen for Realdania

Tidligere medlem af repræsentantskabet i Realdania fra 2003 til 2023.

Medlem af Realdanias bestyrelse siden 2011. Senest genvalgt i 2023. Valgperioden udløber i 2027.

Ikke uafhængig.