x

Realdanias bestyrelse

Helle Søholt


Founding partner & CEO


Født
1972

Indvalgt i bestyrelsen
2013

Senest genvalgt
2017

Se hele bestyrelsen

Kompetenceprofil

Helle Søholt er founding partner og CEO i Gehl og har en stor del af sit virke uden for Danmark i forbindelse med rådgivningsopgaver for byer, byplanlæggere, developere og fonde i verdens største byer.   
 
Samtidig er Helle Søholt medlem af en række bestyrelser inden for det byggede miljø og byoplevelser samt deltager i internationale juryer i konkurrencer om byplanlægning og -udvikling. 
 
I bestyrelsen bidrager Helle Søholt med særlig ekspertise og særligt relevante erfaringer og kompetencer inden for områderne ledelse, forretningsmæssige kompetencer samt det byggede miljø. 
 
Derudover bidrager Helle Søholt med omfattende erfaringer og kompetencer inden for områderne erhvervsmæssige kompetencer, strategi- og organisationsudvikling samt vidensledelse. 

Ansættelsessted

  • Gehl

Uddannelse

  • Arkitekt MAA
  • M.Arch., Uni. of Washington
  • MMD fra CBS

Tillidshverv

  • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Realdania
  • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen i Designmuseum Danmark
  • Medlem af bestyrelsen i Freja Ejendomme A/S
  • Medlem af bestyrelsen i Gehl Institute
  • Medlem af bestyrelsen i Planetariet
  • Medlem af bestyrelsen i Uraniafonden

Medlem af Realdanias bestyrelse som sagkyndigt medlem siden 2013. Senest genvalgt i 2017. Valgperioden udløber i 2021.

Uafhængig.