x

Realdanias bestyrelse

Majken Schultz

Næstformand

Næstformand

Professor, International Research Fellow


Født
1958

Indvalgt i bestyrelsen
1999

Senest genvalgt
2019

Næstformand fra
2020

Se hele bestyrelsen

Kompetenceprofil

Majken Schultz er professor ved Copenhagen Business School og International Research Fellow ved Oxford University med fokus på organisation, ledelse, branding og virksomhedskommunikation.

Majken Schultz har en bred bestyrelseserfaring og sidder i bestyrelserne for både børsnoterede og foreningsejede virksomheder samt i en fondsbestyrelse med aktivt ejerskab til en stor erhvervsvirksomhed.

I bestyrelsen bidrager Majken Schultz med særlig ekspertise og særligt relevante erfaringer inden for områderne ledelse på bestyrelses- og direktionsniveau, strategi- og organisationsudvikling, kommunikation og vidensledelse.

Derudover bidrager Majken Schultz med omfattende erfaringer og kompetencer inden for områderne erhvervs- og forretningsmæssige kompetencer.

Ansættelsessted

  • Copenhagen Business School
  • Said Business School, Oxford University

Uddannelse

  • Cand.scient.pol, Ph.D.

Tillidshverv

  • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Realdania (næstformand)
  • Medlem af bestyrelsen for Carlsbergfondet (formand)
  • Medlem af bestyrelsen for Carlsberg A/S

     

Valgt til repræsentantskabet i Realdania: Valggruppen for ejerboliger i 2002. Senest genvalgt i 2021. Valgperioden udløber i 2025.

Medlem af Realdanias bestyrelse siden 1999. Senest genvalgt i 2019. Valgperioden udløber i 2023.

Ikke uafhængig.