x

Realdanias bestyrelse

Carsten With Thygesen

Næstformand

Næstformand

Cresco Capital A/S, adm. direktør


Født
1964

Indvalgt i bestyrelsen
2009

Senest genvalgt
2016

Næstformand fra
2009

Se hele bestyrelsen

Uddannelse:

 • Cand.silv. (forstkandidat) 
 • HD i finansiering og kreditvæsen 
 • Executive MBA

Bestyrelsesmedlem i:  

 • Aktieselskabet Rold Skov Savværk, formand
 • A/S Lindenborg Gods, formand
 • A/S Lindenborg Skovselskab, formand
 • Formuepleje Ejendomme 1 P/S, formand
 • Formuepleje Ejendomme 2 P/S, formand
 • Investeringsforeningen Formuepleje, formand
 • Kapitalforeningen Absalon Invest, formand
 • Kapitalforeningen Formuepleje Epikur, formand
 • Kapitalforeningen Formuepleje Fokus, formand
 • Kapitalforeningen Formuepleje Merkur, formand
 • Kapitalforeningen Formuepleje Pareto, formand
 • Kapitalforeningen Formuepleje Penta, formand
 • Kapitalforeningen Formuepleje Safe, formand
 • LFI Silva Investments A/S, formand
 • LFI Silva Investments Ltd, formand
 • Skovrådet, formand
 • UAB Lunde, formand
 • Arkitektskolen Aarhus
 • Karen og Karl Buttenschøns Familiefond