x

Realdanias bestyrelse

Carsten With Thygesen

Bestyrelsesnæstformand

Bestyrelsesnæstformand

Cresco Capital A/S, adm. direktør


Født
1964

Indvalgt i bestyrelsen
2009

Senest genvalgt
2016

Næstformand fra
2009

Se hele bestyrelsen

Kompetenceprofil

Carsten With Thygesen er adm. direktør i investeringsselskabet Cresco Capital A/S og bestyrelsesformand i en række virksomheder. Carsten With Thygesen har en baggrund som administrerende direktør i HedeDanmark A/S, koncerndirektør i Hedeselskabet og afdelingsdirektør i Realkredit Danmark A/S. 

Carsten With Thygesen har en bred ledelseserfaring på bestyrelses- og direktionsniveau i virksomheder inden for skovbrug og ejendomsbranchen samt investerings- og finansieringsområdet.  
 
I bestyrelsen bidrager Carsten With Thygesen med særlig ekspertise og særligt relevante erfaringer inden for områderne ledelse på bestyrelses- og direktionsniveau, erhvervsudvikling, forretningsmæssige kompetencer, strategi- og organisationsudvikling samt investering og finans. 
 
Derudover bidrager Carsten With Thygesen med omfattende erfaringer og kompetencer inden for det byggede miljø. 

Ansættelsessted

 • Cresco Capital A/S

Uddannelse

 • Cand.silv. (forstkandidat) 
 • HD i finansiering og kreditvæsen 
 • Executive MBA

Tillidshverv 

 • Medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Realdania (næstformand)
 • Medlem af bestyrelsen i Aktieselskabet Rold Skov Savværk (formand)
 • A/S Lindenborg Gods (formand)
 • A/S Lindenborg Skovselskab (formand)
 • Formuepleje Ejendomme 1 P/S (formand)
 • Formuepleje Ejendomme 2 P/S (formand)
 • Formuepleje Ejendomme 3 A/S (formand)
 • Formuepleje Ejendomme 4 A/S (formand)
 • Investeringsforeningen Formuepleje (formand)
 • Kapitalforeningen Absalon Invest (formand)
 • Kapitalforeningen Formuepleje Epikur (formand)
 • Kapitalforeningen Formuepleje Fokus (formand)
 • Kapitalforeningen Formuepleje Merkur (formand)
 • Kapitalforeningen Formuepleje Pareto (formand)
 • Kapitalforeningen Formuepleje Penta (formand)
 • Kapitalforeningen Formuepleje Safe (formand)
 • Formuepleje Triple Alfa Global Equities A/S (formand)
 • LFI Silva Investments A/S (formand)
 • LFI Silva Investments Ltd (formand)
 • Mobilhouse Holding A/S (formand)
 • Mobilhouse A/S (formand)
 • Skovrådet (formand)
 • UAB Dungé (formand)
 • UAB Lunde (formand)
 • UAB Skova (formand)
 • Arkitektskolen Aarhus (formand)
 • Karen og Karl Buttenschøns Familiefond

Valgt til repræsentantskabet i Realdania: Valggruppen for område 7 i 1999. Senest genvalgt i 2016. Valgperioden udløber i 2020.

Medlem af Realdanias bestyrelse siden 2009. Senest genvalgt i 2016. Valgperioden udløber i 2020. Næstformand fra 2009.

Uafhængig.