x

Bestyrelsens honorarer

Honorarer for bestyrelsens medlemmer i 2021 var følgende:

Bestyrelsesmedlemmer

Honorarer
i tusind kr.
 

Lars Krarup (formand)

510

Michael Brockenhuus-Schack (formand, udtrådt i 2021)

585

Majken Schultz (næstformand)  

525

Palle Adamsen

300

Pernille Rüsz Bloch

300

Per Feldthaus

300

Mette Kynne Frandsen

300

Per Egebæk Have
300
Lars Hvidtfeldt (indtrådt i 2021) 105
Peter Høltermand (udtrådt i 2021) 231
Kristine Leth Juul (indtrådt i 2021) 105
Niels-Ulrik Mousten (indtrådt i 2021) 69
Gunde Odgaard

300

Helle Søholt (udtrådt 2021) 195