x

Bestyrelsens honorarer

Honorarer for bestyrelsens medlemmer i 2022 var følgende:

Bestyrelsesmedlemmer

Honorarer
i tusind kr.
 

Lars Krarup (formand)

900

Majken Schultz (næstformand)  

525

Palle Adamsen

300

Pernille Rüsz Bloch

300

Per Feldthaus

300

Mette Kynne Frandsen

300

Per Egebæk Have
300
Lars Hvidtfeldt (indtrådt i 2021) 300
Kristine Leth Juul (indtrådt i 2021) 300
Niels-Ulrik Mousten (indtrådt i 2021) 300
Gunde Odgaard

300