x

Bestyrelsens honorarer

Det årlige honorar for bestyrelsens medlemmer er følgende: 

Bestyrelsesmedlemmer

Honorarer
i tusind kr.
 

Michael Brockenhuus-Schack (formand)

900

Carsten With Thygesen (næstformand)  

525

Palle Adamsen

300

Pernille Rüsz Bloch

300

Per Feldthaus

300

Mette Kynne Frandsen

300

Peter Høltermand (indtrådt i 2019)  200


Lars Krarup
  

300

Gunde Odgaard

300

Niels Roth (udtrådt i 2019)

199

Majken Schultz

300

Helle Søholt 300