x

Bestyrelsens honorarer

Honorarer for bestyrelsens medlemmer i 2020 var følgende:

Bestyrelsesmedlemmer

Honorarer
i tusind kr.
 

Michael Brockenhuus-Schack (formand)

900

Majken Schultz (næstformand)  

431

Carsten With Thygesen (næstformand, udtrådt i 2020)  219

Palle Adamsen

300

Pernille Rüsz Bloch

300

Per Feldthaus

300

Mette Kynne Frandsen

300

Per Egebæk Have (indtrådt i 2020)
 175
Peter Høltermand 300
Lars Krarup

300

Gunde Odgaard

300

Helle Søholt 300