x

Bestyrelsens honorarer

Honorarer for bestyrelsens medlemmer i 2023 var følgende:

 Bestyrelsesmedlemmer  Honorarer i
tusind kr. 
 Lars Krarup (formand) 900 
 Kirstine Leth Juul (næstforkvinde i 2023) 452
 Majken Schultz (næstforkvinde, udtrådt i 2023) 170 
 Palle Adamsen 300
 Pernille Rüsz Bloch 300
 Per Feldthaus 300
 Christina Holberg Fenger (indtrådt i 2023) 203
 Mette Kynne Frandsen 300
 Per Egebæk Have 300
 Lars Hvidtfeldt 300
 Niels-Ulrik Mousten 300
 Gunde Odgaard 300