x

Direktionens vederlag

Direktionen vederlægges ikke på baggrund af værdipapirbaserede incitamentsordninger.

2017 årligt vederlag inkl. pension
mio. kroner


Jesper Nygård
Adm. direktør (CEO)

4,8

Anne Skovbro
Filantropidirektør (CPO) 
2,9

Peter Johansen
Investeringsdirektør (CIO)
2,8 

 

Fratrædelse 

Direktørerne kan opsige ansættelsesforholdet med 6 måneders varsel, og Realdania kan opsige med 12 måneders varsel.

Hvis Realdania opsiger Jesper Nygård, udbetales der ved ansættelsesforholdets ophør en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders løn, som forhøjes med 1 måneds løn for hvert kalenderår, ansættelsesforholdet har varet, dog maksimum 12 måneder.

Hvis Realdania opsiger Anne Skovbro eller Peter Johansen, udbetales der ved ansættelsesforholdets ophør en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 måneds løn, som forhøjes med 1 måneds løn for hvert kalenderår, ansættelsesforholdet har varet efter den 31. december 2016, dog maksimum 6 måneder.

{{ title }}

{{ description }}