x

Direktionens vederlag

Direktionen vederlægges ikke på baggrund af incitamentsordninger.

   2020

Gage, pension og værdi af fri bil
t. kroner
Jesper Nygård
Adm. direktør (CEO)
 5.053
Nina Kovsted Helk
Filantropidirektør (CPO)
2.644
Kenneth Lillelund Winther
Investeringsdirektør (CIO)
2.458

Fratrådte investeringsdirektør (CIO) Peter Johansen modtog et samlet vederlag på 0,4 mio. kr. (1. jan. – 14. feb.).


 

Fratrædelse 

Direktørerne kan opsige ansættelsesforholdet med 6 måneders varsel, og Realdania kan opsige ansættelsesforholdet med 12 måneders varsel.

Hvis Realdania opsiger Jesper Nygård, udbetales der ved ansættelsesforholdets ophør en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders løn, som forhøjes med 1 måneds løn for hvert kalenderår, ansættelsesforholdet har varet, dog maksimum 12 måneder.

Hvis Realdania opsiger Nina Kovsted Helk, udbetales der ved ansættelsesforholdets ophør en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 måneds løn, som forhøjes med 1 måneds løn for hvert kalenderår,
ansættelsesforholdet har varet efter den 31. december 2020, dog maksimum 6 måneder.

Hvis Realdania opsiger Kenneth Lillelund Winther, udbetales der ved ansættelsesforholdets ophør en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 måneds løn, som forhøjes med 1 måneds løn for hvert kalenderår, ansættelsesforholdet har varet efter den 15. februar 2021, dog maksimum 6 måneder.