x

Direktionens vederlag

Direktionen vederlægges ikke på baggrund af incitamentsordninger.

   2019

Gage, pension og værdi af fri bil
mio. kroner
Jesper Nygård
Adm. direktør (CEO)
 4,9
Nina Kovsted Helk*
Filantropidirektør (CPO)
2,6
Peter Johansen
Investeringsdirektør (CIO)
2,8

Nytiltrådte Investeringsdirektør (CIO) Kenneth Lillelund Winther modtog ikke vederlag i 2019.Fratrædelse 

Direktørerne kan opsige ansættelsesforholdet med 6 måneders varsel, og Realdania kan opsige med 12 måneders varsel.

Hvis Realdania opsiger Jesper Nygård, udbetales der ved ansættelsesforholdets ophør en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders løn, som forhøjes med 1 måneds løn for hvert kalenderår, ansættelsesforholdet har varet, dog maksimum 12 måneder 

Hvis Realdania opsiger Nina Kovsted Helk efter den 31. december 2020, udbetales der ved ansættelsesforholdets ophør en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 måneds løn, som forhøjes med 1 måneds løn for hvert kalenderår, ansættelsesforholdet har varet efter den 31. december 2020, dog maksimum 6 måneder.

Hvis Realdania opsiger Peter Johansen, udbetales der ved ansættelsesforholdets ophør en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 måneds løn, som forhøjes med 1 måneds løn for hvert kalenderår, ansættelsesforholdet har varet efter den 31. december 2016, dog maksimum 6 måneder.