x

Studentermedhjælp til Realdania By & Byg

Vil du være med til at skabe gode arkitekturoplevelser for medlemmer af Realdania By & Byg Klubben, og har du lyst til at formidle mere end 500 års dansk bygningskultur på vores forskellige digitale kanaler? Vi mangler en studentermedhjælper, der kan hjælpe os 15 timer om ugen.

Realdania By & Byg Klubben formidler dansk bygningskultur. Det gør vi bl.a. gennem besøg i vores knap 60 historiske ejendomme, hvor vi årligt afholder mere end 200 arrangementer og rundvisninger over hele landet. Vi udvikler til stadighed vores tilbud for at kunne tilbyde gode og unikke besøgsoplevelser. Fællestræk for vores ca. 4.000 medlemmer er, at de alle er interesserede og engagerede i arkitektur, design, historie og godt håndværk.

Realdania By & Byg Klubben er forankret i Realdania By & Bygs Kommunikationsafdeling, og når tiden tillader det, vil du også skulle løse andre kommunikationsopgaver - fx opdatere hjemmesider og skrive opslag til sociale medier mv.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være at: 

  • Bistå med at forberede arrangementer
  • Sørge for en god besøgsoplevelse, herunder tage imod deltagerne, præsentere forskellige oplægsholdere og give praktiske oplysninger til gruppen, før, under og efter arrangementet
  • Bistå med at opdatere og vedligeholde hjemmesider
  • Bidrage til publicering på sociale medier mv.  

Om dig

  • Du studerer på en videregående uddannelse – fx. dansk, retorik eller en kommunikations- eller historieuddannelse. Du er formentlig 1-2 år inde i dit studie.
  • Du er en god kommunikator og god til at skrive – dvs. du skal kunne skrive korrekt dansk og ramme en bred målgruppe.
  • Vi lægger vægt på, at du er serviceminded, kan tage ordet i større forsamlinger og kan tage ansvar for og er omhyggelig med dine opgaver, også selv om de løses sammen med andre.
  • Du er indstillet på fra tid til anden at arbejde sene eftermiddage, aftener eller i weekends.
  • Vi forventer ikke, at du har erfaring med redigering af hjemmesider, men sørger for den fornødne oplæring.
  • Det er en fordel, hvis du har kørekort. 

Om Realdania By & Byg som arbejdsplads

Realdania By & Byg har 31 medarbejdere placeret i København og Odense. Din arbejdsplads vil være i København. 

Vi er en arbejdsplads med et højt ambitionsniveau, et spændende fagligt miljø, gode arbejdsforhold og en uformel omgangstone.

Din ugentlige arbejdstid er cirka 15 timer, men arbejdstiden kan svinge afhængigt af aktuelle opgaver. En del af din arbejdstid vil ligge i de sene eftermiddags- og tidlige aftentimer i forbindelse med arrangementer.

Om Realdania By & Byg

Realdania By & Byg fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. 

Ejerskabet giver os mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala og for at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber med danske kommuner og andre investorer. Vores samling af unikke historiske ejendomme rummer væsentlige eksempler på arkitektur og byggeskik fra middelalder til nutid, og vi giver interesserede mulighed for at komme helt tæt på restaureringen og vedligeholdelsen af de historiske bygninger.

Når Realdania By & Byg investerer i ejendomme og arealer, sker det for at udvikle eller sikre kvaliteter, som ellers ville gå tabt, og vi går typisk kun ind i projekter, som andre ikke kan løfte. Det er også en forudsætning, at anvendelsen er nutidig, og at driften er økonomisk bæredygtig.

Vores projekter og ejendomme kan opleves med Realdania By & Byg Klubben, som er for alle med interesse for og engagement i arkitektur og bygningskultur.

Er du interesseret?

Send din ansøgning snarest. Vi afholder samtaler løbende. Du er velkommen til sammen med ansøgningen at vedhæfte et par tekster, som du har skrevet.

Søg stillingen

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte teamleder Troels Jeppesen på tlf.  29 69 52 66 eller kommunikationsmedarbejder Astrid Juul Klingenberg Weiss på 24 93 53 21.