x

Honorarer for medlemmer af repræsentantskabet og debatkomiteer

Honoraret som repræsentantskabsmedlem udgør 25.000 kr. årligt. Hertil kommer en mødediæt på kr. 2.500 kr. pr. møde. I alt kan et repræsentantskabsmedlem således maksimalt modtage 30.000 kr. årligt.

Honoraret som medlem af en af Realdanias seks debatkomiteer, som består af de valgte repræsentantskabsmedlemmer i hver af de seks faglige valggrupper, udgør 15.000 kr. årligt. Formandshonoraret for debatkomiteen udgør 45.000 kr.

Medlemmer af bestyrelsen, valgt til repræsentantskabet fra en af de seks faglige valggrupper, kan ikke være medlem af en debatkomite, men kan eventuelt erstattes af et andet medlem fra den faglige valggruppe.