x

Konkurrencebetingelser

Sommerquiz Nordjylland2019

Konkurrencen er gældende frem til den 28. juli 2019 .Der udtrækkes tre vindere af konkurrencen. Det er ikke muligt at få udbetalt et kontantbeløb i stedet for præmien.

Udtrækning af vinderne foretages af Realdanias Formidlingsteam senest 30. juli 2019 ved lodtrækning blandt de personer, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen og som har ønsket at deltage i konkurrencen, inden for fristen. Vinderne får direkte  besked direkte pr. e-mail. 

Vinderne bliver via e-mail bedt om at oplyse leveringsadresse. Vi sender herefter præmien med posten til vinderen på den angivne leveringsadresse. Vi påtager os intet ansvar for forsendelsen.

Konkurrencen udbydes af Realdania, Jarmers Plads 2, 1551 København V, CVR. nr. 55 54 22 28. Ansatte i Realdania og deres nærmeste pårørende kan ikke deltage i konkurrencen. 

Realdania påtager sig intet ansvar for manglende modtagelse af tilmeldinger på grund af problemer med tekniske forhold eller forbindelse eller overbelastning af internettet eller nogen hjemmeside, upræcis information afgivet som del af en tilmelding eller noget tab, erstatning eller skade pådraget som følge af tekniske problemer eller andre forhold, herunder mangler ved og forsinkelse af præmien.

Behandling af dine personoplysninger

Realdania er dataansvarlig for indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med konkurrencen og spørgeskemaundersøgelsen: 

Realdania
Jarmers Plads 2
1551 København V
CVR: 55 54 22 28
Tlf. 70 11 66 66
realdania@realdania.dk

For at deltage i konkurrencen er det nødvendigt for Realdania at indhente oplysninger i form af dit navn og din e-mail. Hvis du vinder konkurrencen, er det yderligere nødvendigt at indhente oplysninger om din adresse, for at Realdania kan levere præmien. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er GDPR artikel 6, stk. 1, litra b).

Realdania anvender ikke dine personoplysninger til direkte markedsføring. Hvis du vil tilmelde dig Realdanias nyhedsbrev, er du velkommen til at gøre dette på: https://realdania.dk/nyheder 

Dine personoplysninger overlades til vores databehandlerne Riddle, der assisterer Realdania med at gennemføre konkurrencen. Riddle befinder sig uden for EU/EØS. For overførsel af dine personoplysninger hertil, anvender vi EU Kommissionens standardbestemmelser, som er garanti for tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Du kan til enhver tid få indsigt i de personoplysninger, du har oplyst til Realdania. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan herudover kræve, at Realdania sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne. Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig.

Når konkurrencen er afsluttet og fuldstændigt afviklet, slettes alle gemte oplysninger hos Realdania, medmindre vi er forpligtet til fortsat at opbevare personoplysninger. 

Denne konkurrence er ikke tilknyttet Facebook og bliver hverken sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook. Facebook er på ingen måde ansvarlig for selve konkurrencen. For at deltage i konkurrencen er det dog nødvendigt at afgive personoplysninger gennem Facebook-siden ”Realdania”. Realdania og Facebook er i relation til oplysninger afgivet på Realdanias Facebookside, fælles dataansvarlige. Det indebærer, at Facebook og Realdania kan anvende dine oplysninger i overensstemmelse med Facebooks og Realdanias fælles privatlivspolitik. Inden du afgiver dine oplysninger for at deltage i konkurrencen, anbefaler vi derfor, at du læser den fælles privatlivspolitik: https://realdania.dk/persondatapolitik 

Alle spørgsmål, kommentarer eller klager om konkurrencen og behandling af dine personoplysninger skal ikke rettes til Facebook, men til realdania@realdania.dk eller på telefon 70 11 66 66. Du kan også skrive til os på følgende adresse Jarmers Plads 2, 1551 København V.