x

Campus i Aarhus vokser tættere sammen med byen

Pressemeddelelse 12. maj 2015

Aarhus Universitet har modtaget 3 millioner kroner af Realdania til at kortlægge mulighederne for at udvikle campusområdet og styrke sammenhængskraften med byen og havnen. Undersøgelsens resultater skal på sigt danne grundlag for en arkitektkonkurrence, der skal bidrage til at realisere visionerne for campusområdets udbygning.

Aarhus Universitet vedtog i 2010 en visionsplan for universitetets fysiske udbygning henover de kommende 20 år. Formålet med visionsplanen er at sikre, at de fysiske rammer løbende bliver tilpasset den forventede vækst i såvel forsknings- som undervisningsaktiviteter.

 

Aarhus Universitet forventer at udvide sine campusarealer betragteligt, ikke mindst når universitetet efter forventningen overtager Aarhus Kommunehospitals arealer i 2019. Det vil øge behovet for at gentænke Aarhus Universitets sammenhængskraft – både på tværs af universitetets arealer, men også med den omgivende by. 

 

”Aarhus Universitet og Aarhus by er afhængige af et tæt sammenspil, når det gælder tiltrækning af studerende, arbejdskraft og virksomheder. Byen er med til at gøre campus levende – også uden for arbejdstiden. I takt med, at universitetet vokser, vokser behovet også for, at vi åbner campus op og inviterer byen indenfor,” udtaler rektor Brian Bech Nielsen

 

Med økonomisk garanti fra Aarhus Kommune, har Aarhus Universitet allerede planlagt udgravning til to nye underjordiske forbindelser mellem Universitetsparken og Aarhus Kommunehospitals arealer, som på sigt skal bidrage til at knytte de to områder tættere sammen.

 

Med den økonomiske støtte fra Realdania får Aarhus Universitet mulighed for at iværksætte indledende undersøgelser af blandt andet de infrastrukturelle forbindelser mellem campusområdets arealer og resten af byen. De skal være med til at identificere flere aktuelle muligheder og begrænsninger for at skabe sammenhæng og mobilitet på tværs af campusarealerne og til resten af byen.

 

”Aarhus Universitet skylder Realdania en stor tak for at støtte økonomisk op om disse undersøgelser. Det betyder, at vi nu kan få skabt et stærkt afsæt for den videre proces,” forklarer Brian Bech Nielsen.

 

Undersøgelserne vil blive gennemført i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune og arkitektfirmaet Juul|Frost Arkitekter som specialiserer sig i campusudvikling og -rådgivning.

Ifølge Realdania er det netop det tætte partnerskab mellem byen og universitetet, der er afgørende for at styrke byens udvikling:

 

”Som landets smukkeste campusområde har Aarhus Universitet nogle ganske særlige arkitektoniske træk og kvaliteter, som er vigtige at bevare og styrke. I Realdania er vi derfor meget glade for at kunne bidrage til en grundig afdækning af de nye muligheder, når universitetet overtager bygningerne og området omkring Aarhus Kommunehospital. Jeg ser det som et første skridt i retning af en fornyet campus-vision, som understreger universitetets eksisterende kvaliteter og samtidigt skaber en styrket forbundethed med byen og dens liv,” siger programchef Astrid Bruus Thomsen fra Realdania.

 

Resultaterne fra undersøgelsen skal på sigt indgå i det konkurrencemateriale, der giver en række arkitektfirmaer mulighed for at byde ind med konkrete forslag til arbejdet med at realisere visionsplanen.  

 

Pressemeddelelsen er udsendt af Aarhus Universitet i samarbejde med Realdania.