x

15 minutters-byen er et planlægningsparadigme med et overordnet ideal om, at alle borgere skal have dækket deres hverdagsbehov inden for en radius af 15 minutters rejse til fods eller på cykel fra deres bolig. Det er ikke en radikalt ny idé, at borgere skal have adgang til essentielle funktioner i deres nabolag, men 15 minutters-byens principper om inklusion, sikkerhed og sundhed tilbyder alternative måder at opnå optimal ressourcefordeling i byer og samtidig sikre urban trivsel. Konceptet har vundet indpas gennem de sidste 10 år og indgår som en væsentlig del af C40's strategi for bæredygtig udvikling. 

Forskningsprojektets formål

Forskningsprojekt bidrager med viden om, hvordan byplanlæggere kan navigere i de forskelligartede og komplekse krav, der stilles til fremtidens klimaneutrale byer. Med afsæt i ideen om 15 minutters-byen undersøges hvilke rumlige, tidsmæssige og kvalitative aspekter, der er essentielle i en implementering af konceptet. Der stilles i projektet særligt skarpt på hverdagslivet i praksis, historiefortælling og sammenhæng mellem aktiviteter, der er essentielle for et velfungerende hverdags- og byliv. 

Et projekt i tre rapporter 

Projektet munder ud i tre rapporter:

Den første rapport: “15 minutters byen: Internationale erfaringer” ser nærmere på, hvordan fem større byer arbejder med ideen om 15 minutters-konceptet med udgangspunkt i hver deres lokale kontekst og fokus - samt hvordan to mindre byer har arbejdet med tiltag, der minder om 15 minutters by-konceptet.

Den anden rapport: “15 minutters byen i dansk kontekst” undersøger, hvordan planlægningskonceptet '15 minutters byen' kan benyttes i en dansk kontekst med Odense og Ballerup Kommune som konkrete eksempler.

Den tredje rapport giver en kort introduktion til 15 minutters-byen som overordnet planlægningsidé.