x

En vigtig epoke i historien skal sikres 

1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser rummer store arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter, men sættes nu under pres af tidens øgede krav til boligkvalitet, minimering af energiforbruget samt almindelig vedligeholdelse. Spørgsmålet er om de æstetiske kvaliteter kan bevares når en tiltrængt renovering går i gang.

De særlige boligbebyggelser udgør en vigtig epoke i historien om, hvordan velfærdssamfundet blev bygget, og det var en guldalder i dansk arkitekturhistorie. Her gik staten og landets bedste arkitekter sammen om at skabe bedre boliger til den almindelige familie. Med godt håndværk, gedigne materialer og visioner om fællesskab byggede de nye boliger og lagde dermed grundstenene til den moderne forstad og velfærdssamfundets arkitektur. Værdier som risikerer at gå tabt, hvis de mange forestående renoveringer ikke foretages med omtanke.

Ny viden om renovering af velfærdssamfundets bygningsarv

I dag har mange af bebyggelserne brug for at blive energirenoveret og opdateret, så de lever op til nutidens boligmønstre og boligdrømme. Men renoverer man uden at tænke på helheden og de oprindelige kvaliteter, risikerer man at udvande denne tidstypiske arkitektur. Derfor gik vi sammen med Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Kulturstyrelsen i 2012 om en kampagne, der sætter fokus på at sikre og videreføre kvaliteter i bebyggelserne.

Kampagnen består dels af en formidlingsindsats og et demonstrationsprojekt. Formidlingsprojektets overordnede formål er at bevidstgøre boligejere, arkitekter og håndværkere om bebyggelsernes særlige kvaliteter, og med information direkte til de almene boligejere, at sikre de bedst mulige betingelser for beslutningsprocessen i forbindelse med opstart af renoveringsarbejder. Demonstrationsprojektets overordnede formål er, at vise nye, konkrete løsninger på omprogrammering, bedre indeklima og tilgængelighed under hensyn til bebyggelsens bærende bevaringsværdier.

Kampagnen er opdelt i en række delprojekter:

 • En renoveringsguide
  Publikation udfolder både eksisterende og ny viden på området, kortlægger de bevaringsværdier og udfordringer, der knytter sig til periodens bebyggelser og kommer med eksempler på løsninger fra igangværende og afsluttede renoveringsprojekter – alt sammen til inspiration for, hvordan man fremadrettet kan gribe helhedsrenoveringen af periodens bebyggelser an på en både effektiv og respektfuld måde.
                                       
 • En kortlægningspublikation
  Publikationen giver et overblik over bygningsmassen og bygningskulturen med afsæt i toneangivende bebyggelser og haveanlæg.

 • Et demonstrationsprojekt
  Højstrupparken i Odense, der er kampagnens demonstrationsprojekt, viser nye, konkrete løsninger på omprogrammering, bedre indeklima og tilgængelighed under hensyn til bebyggelsens bærende bevaringsværdier

  Højstrupparken
 • En mobil udstilling
  Demonstrerer på en enkel måde periodens særlige bevaringsværdier. 
 • En del af programmet Den levende bygningsarv

Kampagnen indgår som en del af vores program Den levende bygningsarv. Formålet med programmet er at være med til at sikre og udvikle den danske bygningsarv.