x

Bymidten er udfordret

I Aabenraa er bymidten udfordret af butikslukninger og affolkning især i den nordlige del af bymidten. Kommunen ser et behov for nye funktioner til de eksisterende butikslokaler, hvilket kræver, at der investeres i bymidten. 

En sammenkobling af byfunktioner

For at komme problemet til livs, vil Aabenraa Kommune sammenkoble væsentlige byfunktioner i midtbyen. Her er der tale om en sammenkobling af bl.a. sportshal, et nyt sundhedshus og gågaden, hvilket de vil gøre via en byrumsforbindelse mellem H.P. Hanssens Gade, gågaden og den nordlige bymidte. Det nye sundhedshus bliver etableret i to nyopkøbte kommunale ejendomme og er en af de nye byfunktioner, som bliver etableret i den nordlige midtby. 

Nye sammenkoblinger skal skabe mere liv

Ved at sammenkoble de i dag spredte byfunktioner, ønsker man at skabe en bedre helhedsoplevelse af bymidten. Målet er at gøre Aabenraa bymidte mere attraktiv og derved at gøre området relevant som beboelsesområde. Man ønsker at få flere besøgende til området og mere byliv generelt. Ved at opnå dette, håber man også på, at det vil smitte positivt af på erhvervslejemål og investeringer i bygningsmassen.