x

En opdelt bydel bliver samlet 

Aalborg Øst er en bydel, der på en række områder er præget af, at den blev planlagt i 1960’erne efter funktionalistiske principper. Det har gjort bydelen trafikalt effektiv, men også fysisk og socialt skarpt opdelt. 

I disse år er området ved Tornhøj i Aalborg Øst er godt i gang med at forandre sig til et nyt og bæredygtigt forstadscentrum med livlige mødesteder, flere butikker og flere forskellige typer boliger.

Mødested og bydelscenter

Vi har støttet ’Kickstart Tornhøj’ - et projekt, som skal kickstarte en udvikling af et styrket bydelscenter med tættere byggeri og et nyt mødested for bydelen på tværs af isolerede beboelsesenklaver. Alt sammen for at gøre forstadsområdet mere bæredygtigt. Afsættet er at etablere et nyt centralt byrum i forbindelse med en opgradering af en eksisterende tunnel under en af forstadens store, afskærende trafikårer.

Byrumsprojektet indgår i rækken af ambitiøse renoveringsprojekter i den nordlige del af Aalborg Øst, som tilsammen udgør den igangværende transformation af boligområdet til en bæredygtig bydel, præget af diversitet og med livlige mødesteder, butikker og aktivt byliv med mange forskellige typer af boliger og beboere. 

Det er de mange projekter, som tilsammen skaber den store forvandling, båret af viljen til en fælles indsats og en fælles vision om nye bæredygtige bykvaliteter for både eksisterende og nye beboere. Undervejs i processen har beboere og institutioner, unge, gamle, skolebørn m.v. ydet deres bidrag til projektet. 

Den ny Tornhøjtunnel

I august 2018 åbnede den opgraderede tunnel under Humlebakken og de tilgrænsende byrum og grønne haver.  Den gamle tunnel under Humlebakken er omdannet til en flot, ny bro over Astrupstien. Broen skaber en både ikonisk og tryg forbindelse mellem byområderne på begge sider. Også nabobyrummene er nyindrettede med attraktive opholds- og mødesteder. Og Tornhøjgårds gamle have er omlagt til en ny offentlig bypark med plads til både torveliv, stille rekreation og leg - alt sammen i skyggen af de flotte gamle træer.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Gallerier

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Forstadskonkurrence

Sammen med Aalborg Kommune gennemførte vi  i 2012 forstadskonkurrencen ’City in Between’ om den fremtidige, bæredygtige udvikling af Aalborg Øst, som del af ’Fremtidens Forstæder’. Ét af temaerne i konkurrencen var at skabe nye fortætningspunkter med tættere byggeri og nye mødesteder samt at skabe nye forbindelser på tværs af forstadens store indfaldsveje. Kickstartprojekterne var tænkt som konkrete, fysiske eksempler på at investeringer i forstadens byområder kan igangsætte en bæredygtig udvikling af forstædernes byområder. 

 

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}