x

En opdelt bydel er blevet samlet 

Aalborg Øst er en bydel, der på en række områder var præget af, at den blev planlagt i 1960’erne efter funktionalistiske principper. Det gjorde bydelen trafikalt effektiv, men også fysisk og socialt skarpt opdelt. Dette projekt var med i den forandring som bydelen gennemgik for at blive et nyt og bæredygtigt forstadscentrum med livlige mødesteder, flere butikker og flere forskellige typer boliger.

Mødested og bydelscenter

Vi har støttet ’Kickstart Tornhøj’ - som havde til formål at kickstarte en udvikling af et styrket bydelscenter med tættere byggeri og et nyt mødested for bydelen på tværs af isolerede beboelsesenklaver. Alt sammen for at gøre forstadsområdet mere bæredygtigt. Afsættet var at etablere et nyt centralt byrum i forbindelse med en opgradering af en eksisterende tunnel under en af forstadens store, afskærende trafikårer.

Den ny Tornhøjtunnel

I august 2018 åbnede den opgraderede tunnel under Humlebakken og de tilgrænsende byrum og grønne haver. Den gamle tunnel er omdannet til en ny bro, der  skaber en både ikonisk og tryg forbindelse mellem byområderne på begge sider. Også nabobyrummene er nyindrettede med attraktive opholds- og mødesteder. Og Tornhøjgårds gamle have er omlagt til en ny offentlig bypark med plads til både torveliv, stille rekreation og leg - alt sammen i skyggen af de flotte gamle træer.

En del af en række renoveringsprojekter

Byrumsprojektet indgik i rækken af ambitiøse renoveringsprojekter i den nordlige del af Aalborg Øst, som tilsammen udgør transformationen af boligområdet til en bæredygtig bydel, præget af diversitet og med livlige mødesteder, butikker og aktivt byliv med mange forskellige typer af boliger og beboere. Det er de mange projekter, som tilsammen skaber den store forvandling, båret af viljen til en fælles indsats og en fælles vision om nye bæredygtige bykvaliteter for både eksisterende og nye beboere. Undervejs i processen har beboere og institutioner, unge, gamle, skolebørn m.v. ydet deres bidrag til projektet. 

Forstadskonkurrence

Sammen med Aalborg Kommune gennemførte vi  i 2012 forstadskonkurrencen ’City in Between’ om den fremtidige, bæredygtige udvikling af Aalborg Øst, som del af ’Fremtidens Forstæder’. Ét af temaerne i konkurrencen var at skabe nye fortætningspunkter med tættere byggeri og nye mødesteder samt at skabe nye forbindelser på tværs af forstadens store indfaldsveje. Kickstartprojekterne var tænkt som konkrete, fysiske eksempler på at investeringer i forstadens byområder kan igangsætte en bæredygtig udvikling af forstædernes byområder.