x

Advisory boardets rolle 

For at kvalitetssikre vores arbejde med indeklima bistår advisory boardet med forskningsbaseret viden omkring udviklingen af vores aktiviteter på indeklimaområdet.

De skal komme med idéer og input til udarbejdelse af sundhedsøkonomiske baseline-analyser på indeklimaområdet og generelt fungere som faglig kvalitetssikring og sparringspartnere i forbindelse med Realdanias indsatser på indeklimaområdet.

Advisory board

  • Torben Sigsgaard, professor, Aarhus Universitet
  • Steffen Loft, professor, Københavns Universitet
  • Geo Clausen, professor, DTU
  • Lars Gunnarsen, professor, SBi/Aalborg Universitet
  • Peder Wolkoff, professor, Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Ole Bønnelycke, teknisk direktør, Byggeskadefonden
  • Kathrine Birkemark Olesen, centerleder, Teknologisk Institut