x

Det gamle fiskemagasin får ny funktion

Æ kassehus er fra 1917 og ligger i et autentisk fiskermiljø på Glyngøre havn i den vestlige del af Limfjorden. Huset var tidligere fabrikationssted og magasin for sildekasser, som var vigtige redskaber for fiskerne. Men i 1980’erne ophørte erhvervsfiskeriet af sild efter nogle svære år, og det før så livlige Æ kassehus stod ubrugt hen.

Fra sildekasser til samlingspunkt

For omkring 10 år siden blev huset bygget om til forsamlingshus. Men istandsættelsen var nødtørftig, og Æ kassehus var kun i funktion om sommeren. Da Glyngøre Borger- og Erhvervsforening i 2008 købte huset, besluttede man at inddrage det i en større masterplan, der skulle udvikle Glyngøre havn. Ideen var at gøre Æ kassehus til lokalt samlingspunkt og dynamo for aktiviteter på havnen hele året – til gavn for både lokale og turister.

Istandsættelsen af Æ kassehus er sket med respekt for husets enkle konstruktion og oprindelige udseende. Samtidig er der etableret en opvarmningsmetode, som både tager hensyn til husets arkitektur og, at det skal kunne fungere som medborgerhus året rundt. Således blev der bevilliget penge til blandt andet renovering af tag og isolering af vægge, gulv og døre.

Udvikling af havnen

Masterplanen for Glyngøre havn har haft til formål at udvikle havnen og udnytte stedets særlige kulturelle og identitetsskabende potentiale. Planen har været at forene fiskeri med lokalt foreningsliv, fritid og bevaring af unik kulturarv.

Konkret omfatter planen foruden Æ kassehus og en forplads blandt andet opførelsen af et Limfjordens Hus, som skal være et udstillingsvindue for områdets natur, produkter og kultur, og som også skal indeholde en restaurant. Derudover planlægger man at bygge nye boliger ved havnen og at forbedre indsejling til havnen samt veje, stier og parkeringspladser.

En del af initiativet Bygningsarven i landdistrikterne

Æ kassehus er støttet gennem vores initiativ Bygningsarven i landdistrikterne, hvis mål er at beskytte og historiske bygninger og kulturmiljøer i landdistrikterne.