x

På grænsen mellem Det Sydfynske Øhav og Østersøen ligger Ærø. Øen har stolte søfartstraditioner og er stadig mere end noget andet dansk lokalsamfund præget af sine maritime rødder. Og netop forbindelsen til havet er omdrejningspunktet i kommunens kommende strategiarbejde.

Øens udfordringer

Ærøs primære udfordringer er et faldende befolkningstal, færre arbejdspladser og færre mennesker i den erhvervsaktive alder. Øen har mistet arbejdspladser inden for mange forskellige brancher, men øens maritime traditioner og kompetencer er stærke.

Øens maritime erhverv

Gennem en målrettet strategi ønsker Ærø Kommune at skabe en positiv omstilling med afsæt i øens maritime erhverv, der i forvejen beskæftiger en femtedel af øens samlede arbejdsstyrke. Vi støttede projektet med 500.000 og planen udvikles af Erhvervs- og Vækstministeriet og Kommunernes Landsforening.