x

Hvor vigtig er kulturarven for os?

Pressemeddelelse 16. marts 2005

Kulturarvsstyrelsen har i samarbejde med Realdania udsendt følgende pressemeddelelse: Hvad betyder den faste kulturarv for danskerne? Hvor stor betydning har vores fælles fortid for os, når vi vælger bolig eller ferie i Danmark? Lægger vi overhovedet mærke til kulturarven i vores dagligdag? Sætter vi pris på den? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania sætter fokus på i det fælles projekt Agenda Kulturarv.

Den umiddelbare baggrund for projektet Agenda Kulturarv er den kommende kommunale strukturreform. Både Kulturarvsstyrelsen og Realdania håber, at kommunerne vil kunne bruge undersøgelsens resultater til at få mere viden om den fysiske kulturarvs betydning for borgerne og dermed tage den med i det politiske arbejde og i planlægningen, på linje med f.eks. erhverv, turisme og infrastruktur. Undersøgelsen vil blive fulgt op af debatoplæg, der kan anvendes i landets kommuner, og der vil blive taget initiativ til en række regionale seminarer.

Agenda Kulturarv bygger på en landsdækkende undersøgelse om danskernes holdninger til kulturarv. Undersøgelsen skal ikke bare belyse danskernes forhold til kulturarv, men også styrke debatten om, hvorfor det er vigtigt at bevare vores fælles fortid, både lokalt og nationalt. Resultaterne af undersøgelsen vil blive formidlet på en række seminarer målrettet kommunalpolitikere og andre beslutningstagere.

Agenda Kulturarv afgrænser sig til den "faste" kulturarv. Det vil sige bevaringsværdige eller fredede bygninger, fortidsminder og de kulturmiljøer, der knytter sig til fysiske spor, som mennesket har efterladt sig.

"Kulturarv har en meget stor betydning for danskerne. Vi vælger jo ikke kun feriested efter, om der er et badeland eller en forlystelsespark, men også om der er en interessant ruin, et slot eller historisk bymiljø. Og jeg tror, at danskerne også i deres hverdag sætter pris på, hvad de har i deres nærhed af fredede huse, gravhøje og kulturlandskaber. Tilsvarende undersøgelser i England og Sverige har vist, at den faste kulturarv har en enorm betydning for borgerne. Jeg tror, det samme vil vise sig i Danmark," siger kulturminister Brian Mikkelsen.

"Vi ønsker at gøre kommunale politikere opmærksomme på den positive værdi, befolkningen og erhvervslivet tillægger den faste kulturarv", siger Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania. "Fremtidig sikring af kulturarven fordrer en bevidst politisk satsning på at bevare både den bevaringsværdige bygningsarv og de sammenhængende kulturmiljøer. Hvis den faste kulturarv bevidst prioriteres, kan den bidrage til vækst og udvikling i de enkelte kommuner."

Yderligere oplysninger:
Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen, tlf. 72 26 51 10
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66