x

Tre kommuner i forsøg med kulturarven

Pressemeddelelse 20. september 2005

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen: Tre kommuner i Danmark bliver kulturarvskommuner i et nyt forsøg. Forsøget skal afdække mulighederne for, at kommuner kan bruge kulturarven som løftestang til udvikling af kommunens profil, tiltrækning af borgere, erhverv og turisme. Forsøgskommunerne vil få støtte og tilskud til projektet af Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania.

Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania udsendte i sidste uge den fælles rapport "Kulturarv - en værdifuld ressource for kommunernes udvikling". Rapporten, der viser, at Kulturarven udgør et stort uudnyttet potentiale, har siden haft stor bevågenhed både i kommunerne og medierne.

Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania giver derfor nu indblik i de videre planer for, hvordan kommunerne kan inddrage kulturarven mere aktivt i de kommende kommuneplaner - hvordan man med yderligere fokus på kulturarven i praksis kan nå fastsatte mål for en kommunes udvikling.

Kulturarvsstyrelsen og Realdania vil umiddelbart efter kommunalvalget invitere kommunerne til at melde ind, om de er interesserede i at blive kulturarvskommuner og dermed lade kulturarven blive et strategisk element i den kommuneplan, som kommunerne skal vedtage i 2007. Kulturarven skal altså tages med i planlægningen på linje med erhverv, trafik, turisme og uddannelse.

Målet er, at 2-4 forsøgskommuner får forskellige temaer, fx profilering af en ny samlet kommune med fokus på udvikling og beskyttelse af kulturarven, turismeudvikling baseret på kulturarv og udvikling af et lokalområde - det kan være et havneområde, der har en værdifuld industrikultur, der skal udvikles med bolig og erhverv.

Forsøgskommunerne skal aktivt formidle deres erfaringer videre til andre kommuner, og kommunerne skal forpligte sig til at indgå i et netværk af kommuner, som forsøgskommunen skal orientere under forløbet.

De nærmere retningslinjer for udvælgelse af kommunerne ligger endnu ikke fast. Kulturarvsstyrelsen og Realdanias bidrag til kommunerne vil være at tilbyde ressourcer til kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af planlægningen for kommunen, til formidlingstiltag og netværk.

Yderligere oplysninger
Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen, tlf. 72 26 51 10
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66