x

Kommuner kappes om kulturarven

Pressemeddelelse 6. maj 2008

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Realdania: Kampen om at få del i Kulturarvsstyrelsens og Realdanias støtte og viden om kulturarv som spydspids i kommuneudviklingen går nu ind i opløbet. Knap en tredjedel af landets nye 98 kommuner har søgt om blive kulturarvskommune. Ti kommuner kæmper nu videre om de fire vinderpladser. 

Kommunerne har fået øje på, at kulturarven kan være meget brugbar, når det drejer sig om at tiltrække nye tilflyttere, virksomheder, turister eller give borgerne en stolthed over at bo i kommunen.

33 kommuner har søgt om at blive en del af en ny runde i Kulturarvsstyrelsen og Realdanias kommuneprojekt, der begyndte i 2005. Ti af disse kommuner er nu med i opløbet om at blive en af i alt fire kulturarvskommuner. Resultatet bliver offentliggjort senest den 20. juni.

De ti kandidater til projektet er kommunerne: Esbjerg; Fåborg-Midtfyn (i formaliseret samarbejde med Svendborg, Langeland og Ærø); Halsnæs; Mariagerfjord; Randers; Svendborg; Syddjurs; Tønder; Vejle og Vordingborg.

Forud for Kulturarvsstyrelsen og Realdanias arbejde med kulturarvskommunerne ligger en landsdækkende undersøgelse af borgernes og virksomhedernes holdninger til kulturarven; ”Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling”.

Nye muligheder

Baggrunden for undersøgelsen var den kommunale strukturreform, som lagde betydelige dele af ansvaret for den faste kulturarv over til de nye kommuner.

Men med ansvaret fulgte også muligheder. Og det var - og er - netop kulturarven som en positiv medspiller i planlægning og i overordnede kommuneplaner, som Kulturarvsstyrelsen og Realdania vil aktivere.

I første projektrunde, der løb fra 2005-2007, var Aalborg, Hjørring, Haderslev og Hvidovre kulturarvskommuner. Projektet mundede ud i, at kulturarven blev indarbejdet i de fire kommuners udviklingsplaner.

De ti nye opløbskommuner har søgt inden for tre temaer: Landbebyggelser i områder med stort bymæssigt udviklingspres. Omdannelse af havnearealer og andre industriområder. Bygningskulturens turistmæssige potentialer.

De fire udvalgte kommuner skal dele støtten på 4 mio. kr. som gives i form af konsulent- og rådgiverbistand til udarbejdelse af strategier, formidling og netværksarbejde. 

Yderligere oplysninger

Kulturarvsstyrelsen, direktør Steen Hvass, tlf. 33 74 51 00
Realdania, direktør Hans Peter Svendler, 70 11 66 66