x

Kulturarvskommuner 2008 - Og vinderne er …

Pressemeddelelse 20. juni 2008

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen: Kommuners kappestrid om at blive valgt af Kulturarvsstyrelsen og Realdania til kulturarvskommune er nu afgjort.

Kampen om at få del i penge og støtte til at gøre kulturarven mere synlig og brugbar for at tiltrække nye borgere, turister og skabe lokal stolthed, er afgjort.

Kulturarvskommunerne 2008 er:

  • Mariagerfjord Kommune
  • Det Sydfynske Øhav (samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland og Svendborg  Kommuner)
  • Halsnæs Kommune 
  • Vordingborg Kommune.

”Opløbets ni kandidater var alle meget velkvalificerede. Kommunerne har fået øjnene op for kulturarvens muligheder,” siger direktør i Kulturarvsstyrelsen Steen Hvass.

”Med strukturreformen fik kommunerne en stor del af ansvaret for den faste kulturarv. Ansøgningerne viser, at de vil løse opgaven seriøst,” understreger Steen Hvass.

Mariagerfjord Kommune vil lave en samlet fjordprofil, der knytter byerne langs vandet sammen ved at synliggøre områdets kulturmiljøer.
 
Det Sydfynske Øhav vil også benytte havet som fællestræk og sætte fokus på de fem kulturhavnes fortællinger, og dermed binde området sammen.

Halsnæs Kommune bringer områdets militær- og industrikultur i spil ved at tydeliggøre krudtværket og stålværkets altafgørende betydning for identiteten.
 
Vordingborg Kommune vil skabe nyt liv i de gamle købstæder og udvikle landdistrikterne til ferieformål for at profilere området som et alternativ til hovedstaden.

33 kommuner søgte om af få del i Kulturarvsstyrelsens og Realdanias støtte på i alt fire mio. kr. , som nu gives i form af konsulent- og rådgiverbistand til udvikling af strategier, formidling og netværksarbejde.
Projektets første runde begyndte i 2005 og havde sit udspring i en landsdækkende undersøgelse af befolkningens holdning til kulturarv.

”Undersøgelsen viste bl.a., at over 70 pct. fandt kulturarven vigtig for en kommunes virksomheder og borgeres velbefindende,” siger direktør i Realdania, Hans Peter Svendler. ”Vi er glade for at bidrage til, at kommunerne nu aktiverer kulturarven som ressource. Det bliver lærerigt at se projekterne konkretiseret og indarbejdet i de enkelte kommuneplaner,” siger han. 

Yderligere oplysninger
Kulturarvsstyrelsen, direktør Steen Hvass tlf.: 33 74 51 12
Realdania, direktør Hans Peter Svendler tlf.: 70 11 66 66

(Steen Hvass besøger Vordingborg Kommune fredag den 20. juni. Steen Hvass og borgmester Henrik Holmer kan træffes for korte interviews på Vordingborg Slot, Danmarks Borgcenter fra kl. 11.15 til kl. 12.00. Tilmelding hos Peter Kronsted, Pressechef, Kulturarvsstyrelsen, tlf. 33 74 51 15 )

Publikationen: ”Kulturarv – en værdifuld ressource for kommunernes udvikling” er en landsdækkende undersøgelse fra 2005 af borgernes og virksomhedernes holdning til kulturarv.

Publikationen: ”Kulturarven – et aktiv” De fire første kulturarvskommuner, Haderslev, Hvidovre, Hjørring og Aalborg giver anbefalinger til, hvordan kulturarven bruges aktivt.

Begge publikationer kan downloades fra
www.kulturarv.dk