x

Sidste runde før valg af kulturarvskommuner

Pressemeddelelse 3. januar 2006

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen: Fonden Realdania og Kulturarvsstyrelsen har nu udvalgt de ti kommuner, der skal deltage i den endelige ansøgningsrunde om at blive en af de tre kulturarvskommuner, der skal være med i et forsøg med at udnytte kulturarven som strategisk ressource.

De ti nye kommuner, der kommer med i den endelige ansøgningsrunde, er: Assens, Frederikssund, Haderslev, Hjørring, Hvidovre, Lolland, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Aalborg.

Der er i udvælgelsen af de ti kommuner, der nu går videre, lagt vægt på, at de repræsenterer forskellige typer af projekter. Et af formålene med forsøget er netop at drage mangeartede erfaringer på kulturarvsområdet, som siden kan gives videre til alle kommuner.

"Det er vigtigt at fastslå, at der ikke er tale om en konkurrence om at blive årets kulturarvskommune. Der er derimod tale om at finde kommuner, der har nogle spændende udfordringer i fremtiden, der specielt kan være interessante at løse ud fra et kulturarvs-perspektiv. Vi mener at have fundet det rette udvalg i de ti kommuner," siger direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen.

I alt 53 ud af de 98 nye kommuner indsendte interessetilkendegivelser om, at de ønskede at komme med i forsøget med kulturarvskommuner.

De ti kommuner skal inden 17. februar 2006 indsende den endelige ansøgning. Fonden Realdania og Kulturarvsstyrelsen vil derefter udvælge mindst tre kommuner, der skal deltage i forsøget som kulturarvskommune. De endelige kommuner vil blive offentliggjort senest 3. marts 2006.

Yderligere oplysninger
Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen, tlf. 7226 5100
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666