x

Nutidens gadekær

Sammen med Aabenraa Kommune, og som en del af en større områdefornyelse, skabte lokale ildsjæle Aktivt Torv. Aktivt Torv er et aktivitets-, oplevelses- og mødested, der fungerer som nutidens pendant til fortidens gadekær, hvor beboerne i området samles. Ideen bag Aktivt Torv var at skabe et både formelt og uformelt møderum for alle aldre, kulturer og etniske grupper.

Høje Kolstrup består af blandet blokbebyggelse, private andelsboliger og parcelhuse. Boligområdet omfatter også daginstitutioner, skole og Agoraen, der er et kombineret kultur-, fritids- og sportscenter.

Aktivt Torv er anlagt som et byrum lige ved Agoraen på et område, der før lå upåagtet og uplejet hen, men som er præget af en livlig trafik til og fra skole, børnehaver, fritidshjem og klub.

Byrum med mange aktivtetsmuligheder

Torvet har siddepladser som i et amfiteater, så det kan bruges som scene. Der er også springvand, spejlbassin til vandleg og skøjtebane, petanquebaner, klatrevæg, små bakker samt et ”motionspitstop” med opbevaringsbokse. Derudover er der syv overdækkede nicher ind mod Agoraen, som kan bruges til eksempelvis spillested eller torveboder.

Torvet er et trygt og attraktivt sted at slå sig ned og samtidig et naturligt knudepunkt for områdets bløde trafik. Torvet skaber en både visuel og funktionsmæssig sammenhæng med Agoraen via glasvægge. Det giver mulighed for at skabe fælles aktiviteter både udendørs og indendørs.  

Social og sundhedsmæssig bæredygtighed

Projektets fokus er både social og sundhedsmæssig bæredygtighed. Med Aktivt Torv har Høje Kolstrup fået et mødested, der giver mulighed for fysik bevægelse og fælles oplevelser for alle områdets beboere, og som kan styrke fællesskabet i forstaden.