x

Koncertsal og sammenhængende havnepromenade 

I 2007 blev Alsion - Sønderjyllands Viden- og Kulturcenter bygget. Vi støttede med en koncertsal samt havnepromenade til byggeriet. Formålet med tilføjelsen af koncertsalen var, at kulturen skulle få en fremtrædende dimension i Alsion. Samtidig var ønsket at man med enkle arkitektoniske greb fik samlet universitet, forskerpark og koncertsal i en helhed med en havnepromenade, så det udgjorde et sammenhængende havnebyrum.

Et arkitektonisk vartegn

Byggeriet fremstår som et arkitektonisk vartegn for Region Syddanmark, der er det eneste sted i Danmark, hvor uddannelse, forskning og kulturliv er samlet under et. Forskellige miljøer arbejder sammen og skaber fælles resultater og synergi-effekter, der kan indgå i den regionale udvikling. Havnepromenaden forbinder, som ønsket, universitet, forskerpark og koncertsal og skaber også en forbindelse til resten af byen. 

Koncertsalen har plads til ca. 900 gæster, og til salen er knyttet faciliteter, så den fungerer som hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester. 
Akustik, lyssætning og sceneforhold er optimale for både musikere og publikum. Det er dog ikke kun den symfoniske musik, som fik optimale rammer. I koncertsalen er der integreret akustikregulerende foranstaltninger, som sammen med et moderne AV-udstyr også gør salen særdeles velegnet til stort set alle musik- og teatergenrer, ligesom salen også flittigt benyttes til større konferencer.

I dagtimerne kan salen anvendes af universitet og forskerpark til forelæsninger og konferencer.

Baggrund

I år 2000 indgik Sønderborg kommune aftale med Syddansk Universitet og Bitten & Mads Clausens Fond om at opføre et byggeri, der kunne skabe sammenhæng mellem uddannelse og forskning. Målet var, at byggeriet skulle have en markant arkitektonisk værdi, og at det skulle være et fælles projekt mellem det offentlige og det private erhvervsliv. Det skulle stimulere og udbygge samarbejdet mellem erhvervsliv og forsknings- og uddannelsesmiljøer i den sønderjyske region.

Senere sikrede støtte fra Realdania, at en koncertsal og et havnebyrum kunne fuldende det spændende vinderprojekt i den gennemførte arkitektkonkurrence.

Samlet set er Sønderjyllands Viden- og Kulturcenter Alsion, det eneste sted i Danmark, der har samlet uddannelse, forskning og kultur i ét byggeri i så stort omfang og med så stor spændvidde.

Alsion omfatter koncertsal og hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester, Syddansk Universitet, Forskerpark Syd, en restaurant og DSBs billetsalg i Sønderborg. Samlet kostede byggeriet over en halv milliard kroner, det hidtil dyreste i Sønderjylland. Der er kunstnerisk udsmykning af den verdensberømte dansk-islandske kunstner, Olafur Eliasson. Han har arbejdet i tæt samarbejde med arkitekten, hvilket har givet en sammensmeltning af kunst og arkitektur til en større og smukkere helhed i koncertsalens foyer.

I alt består Alsion af ti bygninger placeret i umiddelbar nærhed af bycentrum, bundet sammen af en havnepromenade, der har skabt et nyt offentligt havnebyrum. Det samlede byggeri udgør ca. 28.900 m2, og de samlede byggeomkostninger udgør ca. 575 mio. kr. Arealerne fordelt på Syddansk Universitet i Sønderborg (14.500 kvadratmeter) og Syddansk Forskerpark (6.500 kvadratmeter).

Støtte

Udgifterne til byggeri af koncertsalen og havnebyrum udgjorde ca. 120 mio. kr.

Finansiering

  • ca. 50 mio. kr. blev finansieret af Sønderborg Kommune
  • 71,9 mio. kr. blev finansieret af os