x

Mere fokus på civilsamfundet i medierne

Vilkårene for civilsamfundet har tidligere været underbelyst i medierne. Derfor har vi sammen med TrygFonden givet støtte til en gratis portal med nyheder om frivillige, fonde, foreninger og socialøkonomiske virksomheder. Portalen hedder Altinget: civilsamfund og drives af Altinget.dk.

Netavisen med tilhørende nyhedsbrev leverer en løbende dækning af civilsamfundets forskellige aktører. Der er blandt andet fokus på de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, der regulerer fondes og foreningers aktiviteter. 

Gennem portrætter, reportager og interview har netavisen også fokus på at afspejle den mangfoldighed der gennemsyrer det civile Danmark.

Sammen med TrygFonden har givet støttet i en projektperiode i tre år, der blandt andet skal sikre gratis adgang for alle. 

Vi håber med støtten at kunne give de mange gode kræfter i civilsamfundet en lettere adgang til at orientere sig på alle niveauer – i det øvrige civilsamfund, om politik og lovgivning, og blandt de filantropiske fonde og foreninger, der findes. Det bliver på den måde lettere at finde sammen om at løse problemer og skabe udvikling i det danske samfund.

 

Om Altinget

Altinget.dk er en uafhængig netavis om dansk politik. Netavisen har en af de største redaktioner på Christiansborg.

Natavisen har som formål gennem kritisk journalistik at følge udviklingen i det danske demokrati og politiske system, og målet er at højne læsernes informationsniveau.

Avisen blev grundlagt i januar 2000 og har ca. 50 ansatte.

Altinget.dk er en uafhængig netavis om dansk politik. Netavisen har en af de største redaktioner på Christiansborg.

Altinget har som formål gennem kritisk journalistik at følge udviklingen i det danske demokrati og politiske system, og målet er at højne læsernes informationsniveau.

Avisen blev grundlagt i januar 2000 og har ca. 50 ansatte.