x

Bevaringsværdige kulturmiljøer skaber værdi i landdistrikterne

Mange steder rundt om i landet står der gamle, smukke huse, som udgør en uudnyttet ressource. Men hvis der mere målrettet bliver arbejdet for at restaurere bygningsarven, ville landdistrikterne stå med et unikt værktøj, der kan tiltrække nye borgere, nye investorer og nye besøgende. Som det er i dag, ses det desværre ofte, at bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger står og forfalder. Derfor skal vi blive gode til at tage hånd om det, som har et økonomisk levegrundlag baseret på turisme eller anden indtægt. Dermed kan bygningsarven være et vigtigt indsatsområde for at skabe nyt liv i landdistrikterne.

Blandt hovedkonklusionerne i analysen er, at bygningsarv betyder:

  • 30 % højere salgspriser for bevaringsværdige enfamilieshuse
  • 13 % højere priser for boliger i områder, der har mere end 15 % bevaringsværdige bygninger.

Analysen er den første nogensinde, der opgør den danske bygningsarvs værdi i kroner og ører, og med den er der kommet bevis for, at bevaringsværdige boliger udgør et økonomisk potentiale for boligejere over hele landet. Med den viden er håbet, at borgere sammen med erhvervsliv og kommuner i højere grad vil værne om og udvikle bygningsarven. Det betaler sig. Også økonomisk.

Ikke kun boligejerne får værdi af bygningsarven. Med kulturhistorie og arkitektur tiltrækker bygningsarven turister og nye beboere til et område. Det smitter af på erhvervslivets omsætning og skaber jobs, hvilket har en positiv effekt på kommunernes økonomi.

Analysen viser bl.a., at bygningsarven på landsplan gennemsnitligt hæver prisen på boliger:

30 % højere salgspriser for bevaringsværdige enfamilieshuse.
13 % højere priser for boliger i områder, der har mere end 15 % bevaringsværdige bygninger

For at illustrere pointerne ser analysen nærmere på en række byer, hvor kommune og borgere har gjort en særlig indsats for at bevare bygningsarven.

Hasseris: 31 % højere salgspriser end resten af Aalborg.
Lønstrup (bykerne): 89 % højere salgspriser end resten af Lønstrup.
Troense: 93 % højere salgspriser end den nærliggende by Eskær.

Analysen viser med udgangspunkt i Ribe bl.a., at bygningsarven tiltrækker turister og skaber indtjening for både erhvervsliv og kommune:

2/3 af alle overnattende turister i Ribe kommer på grund bygningsarven.
Erhvervslivet i Ribe får 92 millioner kroner i ekstra årlig omsætning på grund af bygningsarven.
136 flere ansatte i Ribe på grund af bygningsarven.
De 136 jobs giver Esbjerg Kommune 14 millioner kroner i ekstra årlige indtægter.