x

Ud i landskabet og ind i kulturhistorien

For 16.000 år siden blev Skjern Å og ådalen til. Åen udspringer i Midtjylland og løber hele vejen til Ringkøbing Fjord, hvor den danner Danmarks eneste floddelta. Åen er Danmarks største og mest vandrige, og dens mange tilløb afvander hele 2.500 kvadratkilometer - ca. 11 procent af Jylland.

Formidlings - og oplevelsesmulighederne langs Skjern Å er gennem projektet blevet forbedret, udviklet og nyfortolket, og borgere og besøgende kan nu bedre opleve og forstå den natur og kulturhistorie, der kendetegner området.

Konkret har projektet omfattet udviklingen af seks formidlingspunkter langs Skjern Å, som har forbedret landskabets tilgængelighed. Formidlingspunkterne består blandt andet af de gamle pumpestationer, som er blevet renoveret, så de har forskellige tilbud til projektets målgrupper.

Derudover har projektet omfattet Sønderby Spang ved Borris. Sønderby Spang er en kulturhistorisk rekonstruktion af det tidligere spang, der blev fjernet først i 1960'erne, og det nye spang gør det muligt at krydse åen et helt "nyt" sted.

Den røde tråd

Bag projektet står Ringkøbing-Skjern Kommune, og visionen har fra start været at skabe en rød tråd i formidlingen af Skjern Å. Projektet udnytter og forbedrer de eksisterende muligheder på stedet, blandt andet ved at inddrage de fungerende pumpestationer som formidlingspunkter.

Nytænkning af stedets kvaliteter

Projektet har været udvalgt til realisering gennem kampagnen Stedet Tæller, fordi det demonstrerer, hvordan et klassisk, fysisk og industrielt element - pumpestationerne - kan genanvendes til rekreative naturformål. Samtidig viser hvert formidlingspunkt relativt skarpe og forskellige profiler på, hvordan landskabets tilgængelighed kan forbedres - både mentalt og fysisk til glæde for turister og borgere.

Arkitekt Søren Johansen fortæller om projektet

Bogen "Stedet tæller"

- om proces og erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i yderområder.