x

Et stort antal af ARKENs 300.000 årlige besøgende ankommer i dag til ARKEN med tog. Men den nuværende sti fra Ishøjs centrum og stationen og ud til kunstmuseet giver ikke optimal forbindelse på ruten. Det er svært at finde vej, og stien opleves af mange som utryg.

En oplevelsesrig forbindelse

Ishøj Kommune og Kunstmuseet ARKEN har haft et ønske om at etablere en kunststi, der skal skabe en bedre og mere oplevelsesrig forbindelse mellem Ishøj station og museet. Den nye sti, ARKENWALK, skal indrettes med forskellige kunstneriske installationer, som også kan bruges til ophold og aktivitet i byrummet.

Ambitionen er både at give museumsgæster på ARKEN og borgere i Ishøj en udendørs, inddragende og kropslig kunstoplevelse, og samtidig gøre det nemmere og mere attraktivt at gå eller cykle fra stationen til museet frem for at køre i bil eller i bus til ARKEN. Der skal således skabes en lyst til at færdes på tværs af byen - og på den måde knytte by, byrum og museum tættere sammen, både mentalt og fysisk.

Borgerne er blevet inddraget

Vi står sammen med Ishøj Kommune, og ARKEN bag ARKENWALK, hvis formål både er at binde Ishøj sammen som natur- og kunstby.

Selve stien vil begynde ved Ishøj Station og slange sig igennem en trafikeret stationsforplads, et beboelsesområde med lejligheder, en tunnel og et roligt villakvarter, før den ender ved en naturskøn strandpark.

Anlæggelsen af ARKENWALK går i gang sidst i oktober 2020 og skal udføres af entreprenøren Malmos A/S. Ishøj Kommune har gennem processen afholdt en række møder med de borgere, som bor langs den kommende sti, for at inddrage dem i udviklingen af projektet. 

Anlægsarbejdet forventes at være afsluttet i foråret 2021.