x

Første bog om Frits Schlegel 

Den danske arkitekt Frits Schlegel (1896 – 1965) var en væsentlig eksponent for arkitekturen i brydningstiden mellem den traditionelle håndværksbaserede byggetradition og det industrialiserede byggeri. Der er ikke tidligere udgivet bøger om Schlegel, men det rådes der nu bod på med denne omfattende monografi, der kortlægger hans virke og betydning for dansk arkitektur. 
  
Frits Schlegel spillede en vigtig men hidtil næsten upåagtet rolle i udviklingen af dansk modernisme. Med værker som Mariebjerg Kapel - 1936, Overformynderiet - 1937, Girafhuset i Zoologisk Have – 1939 og Bikubens bygning ved Nørrevold - 1956 bidrog han over en lang årrække til store gennembrud på det byggetekniske og arkitektoniske område.

Frits Schlegel var særligt pioner med hensyn til anvendelsen af jernbeton. I samarbejde med Dansk Cement Central bidrog han til udviklingen af byggeriets industrialisering i Danmark med opførelsen af tre forsøgshuse i 1930’erne. Et epokegørende projekt, der nu for første gang bliver belyst og indsat i en bredere kontekst.