x

Minimum energi og maksimum kvalitet.

Sådan lyder mottoet for husene i Ringgården i Lystrup ved Aarhus.

De 122 boliger til børnefamilier og seniorer er bygget ud fra en målsætning om, at de skal bruge så lidt el, varme og vand som muligt. Energiforbruget er i vidt omfang dækket af solenergi, og regnvand bliver genbrugt eller ledt til åbne vandløb. Boligerne er fleksible over for mange måder at bo på og dermed attraktive for mange grupper af brugere. Som noget særligt er det lykkes at kombinere bæredygtighed med visionær arkitektur. Boligerne er lyse, åbne og alle har drivhus og stor terrasse, tagterrasse eller gårdhave, og de er placeret så de bedst muligt udnytter solenergien og har gode dagslysforhold. 

Vores støtte gik til udviklingen af projektet, blandt andet en arkitektkonkurrence, der var en af de hidtil største internationale boligkonkurrencer på dansk grund. Vinderne blev de to internationalt anerkendte arkitektfirmaer Schmidt, Hammer & Lassen fra Aarhus og Herzog + Partner fra München.

Målet med projektet har været at vise, hvordan vidtstrakte miljøhensyn og bæredygtighed kan forenes med høj arkitektonisk kvalitet. Det har desuden været hensigten, at erfaringerne fra projektet kan smitte af på byggeskikken herhjemme og stimulere byggeriets parter til yderligere udviklingsinitiativer, der kan fremme god arkitektur, fornyelse af den danske boligtradition og bæredygtighed i dansk boligbyggeri.

Projektet er den danske del af et europæisk samarbejde – Sustainable Housing in Europe, støttet af EU og med partnere i Italien, Frankrig, Portugal og Danmark.