x

Dagslys er en grundpræmis, for såvel menneskers sundhed og trivsel som den arkitektoniske kvalitet. Designguiden kan således bruges tidligt i renoveringsprocessen, så man kan udvikle kvalificerede designstrategier som forener fremtidens energi-, indeklima- og dagslyskrav med de øvrige funktionelle, æstetiske og tekniske parametre

Tema

Målsætning

Målsætningen er at skabe et nuanceret overblik over de kvalitative og kvantitative problemstillinger som påvirker energirenovering, og præsentere helhedsorienterede løsninger for forskellige bygningstypologier fra 1850 til 1980.

Projektet

Energirenovering af eksisterende bygninger skal ses i forhold til de politiske målsætninger om et CO2-neutralt samfund uden brug af fossile brændsler. Den største del af CO2-udslippet stammer fra kraftvarmeværkernes strøm og fjernvarmeproduktion, og den største del af denne produktion er til bygningsdrift i husholdninger og handels- og serviceerhverv. Omkring 32% af Danmarks samlede energiforbrug stammer fra eksisterende bygningers behov for opvarmning og varmt brugsvand. Hvis CO2-udslippet på sigt skal elimineres, er der derfor behov for omfattende energibesparelser i bygninger i kombination med vedvarende energiproduktion til at dække det resterende forbrug.

Derfor har man udarbejdet en designguide som kan understøtte rådgivere og bygherrer, så de kan udvikle kvalificerede designstrategier som forener fremtidens energi-, indeklima- og dagslyskrav med de øvrige funktionelle, æstetiske og tekniske parametre der typisk stilles i projekteringsforløbet. Målgruppen for designguiden er arkitekter, bygningskonstruktører og bygningsingeniører. Designguiden er rettet mod disse faggrupper beskæftigede som rådgivere, bygherrer, myndigheder og undervisere.

Publikation

Læ publikationen

ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING

 Guiden tager udgangspunkt i tre forskellige tidsrum; 1850-1930, 1930-1960 og 1960-1980. Med fokus på tre forskellige bygningstyper; enfamiliehuse, etagehuse og kontorhuse.

Designguiden er blevet udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet og Henning Larsen Arkitekter. Projektgruppen består også af Arkitektforeningen, DanskeArk, Konstruktørforeningen og IDA-BYG. Designguidens udarbejdelse og udgivelse er blevet finansieret af Energifonden og Realdania.

Guiden foreligger både digitalt og i papirform.

Download publikationen: Arkitektur, energi, renovering
Køb den trykte udgave

Projektfakta

Kontakt

Stine Lea Jacobi Programchef

  • Relaterede projekter

Relaterede projekter Se alle projekter

Loop City - Ringbyen

Sundheds- og Kvartershus i Aalborg Øst

Rap Akademiet

Parkér og rejs-anlæg

{{ title }}

{{ description }}